Zaokrouhlování na jednotky

Zaokrouhlete následující čísla na jednotky:

Počet příkladů:
Číselný obor:
63.84
22.32
3.45
26.21
0.37
248.59
8055.06
9.11
0.48
0.35