Zaokrouhlování na stovky

Zaokrouhlete následující čísla na stovky:

Počet příkladů:
Číselný obor:
180529
1105
15734
100
2876
69106
71674
522379
233
652