Geometrický průměr - příklady ze statistiky

Vypočtěte geometrický průměr souboru:
Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
{65, 54, 65, 79, 10, 87, 84, 6, 61} =
{9, 31, 39, 40, 21, 86, 86, 59, 97} =
{62, 96, 57, 47, 84, 26, 53, 79, 16} =
{67, 84, 46, 7, 70, 38, 12, 18, 58, 14} =
{74, 19, 36, 52, 22, 38, 88, 51, 4} =
{9, 27, 9, 10, 3, 87, 20, 76, 89} =
{11, 68, 1, 86, 77, 64, 20, 31, 96} =
{19, 47, 13, 1, 42, 53, 15, 95, 55, 34} =
{8, 88, 7, 11, 31, 59, 45, 54, 24} =
{25, 45, 92, 49, 76, 6, 41, 49, 14, 56} =