Geometrický průměr - příklady ze statistiky

Vypočtěte geometrický průměr souboru:
Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
{73, 100, 9, 14, 48, 89, 24, 8, 60} =
{22, 42, 84, 83, 0, 80, 8, 41, 85, 6} =
{26, 47, 97, 57, 98, 43, 40, 46, 81} =
{92, 42, 44, 12, 35, 58, 44, 26, 62, 20} =
{45, 26, 65, 23, 65, 98, 73, 26, 90} =
{59, 98, 37, 71, 18, 17, 98, 46, 61, 0} =
{47, 9, 64, 57, 64, 55, 31, 68, 79, 91} =
{74, 18, 93, 36, 28, 74, 81, 42, 68} =
{61, 2, 13, 83, 50, 66, 11, 79, 71, 72} =
{10, 60, 34, 65, 53, 61, 8, 12, 76} =