Zaokrouhlování na jedno desetinné místo

Zaokrouhlete následující čísla na 1 desetinné místo (desetiny):

Počet příkladů:
Číselný obor:
12.498
12.387
17.732
488.132
18.551
93.748
171.086
13.967
17.281
12.319