Zaokrouhlování na jedno desetinné místo

Zaokrouhlete následující čísla na 1 desetinné místo (desetiny):

Počet příkladů:
Číselný obor:
733.551
10.721
85.547
12.869
83.647
63.372
65.186
14.175
66.159
8.413