Příklady na převody jednotek délky

Počet příkladů:
Číselný obor:
Násobnost:
79km = dm
37μm = km
41dm = cm
31m = "
113mm = dm
68" = km
64μm = mm
88cm = mm
61mm = dm
118dm = km