Zaokrouhlování na dvě desetinná místa

Zaokrouhlete následující čísla na 2 desetinná místa (setiny):

Počet příkladů:
Číselný obor:
1.2498
1.2387
1.7732
48.8132
1.8551
9.3748
17.1086
1.3967
1.7281
1.2319