Zaokrouhlování na dvě desetinná místa

Zaokrouhlete následující čísla na 2 desetinná místa (setiny):

Počet příkladů:
Číselný obor:
73.3551
1.0721
8.5547
1.2869
8.3647
6.3372
6.5186
1.4175
6.6159
0.8413