Zaokrouhlování na desítky

Zaokrouhlete následující čísla na desítky:

Počet příkladů:
Číselný obor:
18052.9
110.5
1573.4
10
287.6
6910.6
7167.4
52237.9
23.3
65.2