Aritmetický průměr - příklady ze statistiky

Vypočtěte aritmetický průměr souboru:
Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
{49, 32, 20, 50, 95, 30, 63, 89, 87} =
{96, 95, 70, 57, 87, 85, 63, 38, 50, 12} =
{24, 43, 64, 62, 4, 65, 91, 43, 62, 58} =
{87, 2, 65, 23, 81, 94, 76, 28, 2, 13} =
{75, 3, 37, 51, 9, 25, 69, 37, 80} =
{44, 17, 46, 26, 2, 32, 8, 68, 48, 63} =
{18, 28, 74, 54, 93, 5, 5, 96, 92, 34} =
{2, 55, 54, 1, 11, 70, 90, 92, 16, 0} =
{16, 73, 46, 73, 41, 76, 96, 79, 51} =
{7, 2, 80, 75, 36, 19, 28, 33, 5} =