Příklady na převody jednotek plochy

Počet příkladů:
Číselný obor:
Násobnost:
79km2 = ha
37dm2 = km2
31m2 = a
113mm2 = ha
68a = km2
64dm2 = mm2
88cm2 = mm2
118ha = km2
27cm2 = m2
35km2 = m2