Příklady na promile

Počet nalezených příkladů: 51

 • Postřik 6
  V 600 ml postřiku je 5 ml účinné látky. Kolik je to promilí?
 • Postřik buriny
  Na 6 l vody při postřiku jsou 4 promile účinné látky. Kolik ml účinné látky přidáme do postřiku?
 • Hnojivo
  Hnojivo pro zahrádkáře obsahuje tyto stopové prvky: bor. ... ..minimálně 0,3promile hmotnosti. Jaká je nejmenší hmotnost jednotlivých stopových prvků v pětikilogramovém balení hnojiva?
 • Postřik 2
  Na 6 litrů vody při přípravě postřiků jsou třeba 4 promile účinné látky. Kolik mililitrů účinné látky přidáme do postřiků?
 • Tři kamarádi
  Tři kamarádi si rozdělili výhru podle vložených peněz. Karel dostal tři osminy, Jirka 320 promile a zbytek Martin. Který dostal nejvíce a který nejméně?
 • Zlatky
  V hornině se nachází 1,2 promile zlata. Kolik gramů zlata získají z 45 tun suroviny?
 • Postřik
  V 600 ml postřiku je 5 ml účinné látky. Kolik je to promile?
 • Lanová dráha na Petřín
  Pozemní lanová dráha na Petřín byla dlouhá 408m a překonávala výškový rozdíl 106m. Vypočtěte úhel stoupání.
 • Pivá - promile
  V 5 kg krvi dospělého člověka je po třech 10° pivech vypitých v krátké době po sobě 6,6 g alkoholu. Kolik je to promile?
 • Horská trať
  Rozdíl výšek mezi místy A, B železniční trati je 38,5 m, jejich vodorovná vzdálenost je 3,5 km, Určete stoupání promile po trati.
 • Stoupání
  Největší úhel, pod kterém lanovka stoupá je 16°31´ Vyjádřee stoupání v promile.
 • Železniční trať
  Mezi místy A,B, jejichž vodorovná vzdálenost je 1,5km má železniční trať stoupání 8promile. Mezi místy B,C je vodorovná vzdálenost 900m, stoupání žel. tratě 14promile. Urči rozdíl nadmořských výšek bodů A a C.
 • Výškový rozdíl
  Jaký výškový rozdíl překonáme, pokud přejdeme cestu dlouhou 1 km se stoupáním 21 promile?
 • Železnice
  Železniční trať měla na úseku dlouhém 5,8 km stoupání 9 promile. O kolik metrů trať stoupla?
 • Promile - úhel cesty
  5 km dlouhá cesta začíná v nadmořské výšce 500 mnm a končí ve výšce 521 m. N. M. O kolik promile za těch 5 km cesta stoupla?
 • Opilci
  Jednomu opilci naměřili 2,7 ‰ v krvi, druhému 1,75 ‰. Kolik gramů alkoholu měli v krvi pokud měli 6 kg krve?
 • Stoupání v procentech
  Výškový rozdíl mezi místy A, B je 437 m. Vypočítejte procento stoupání cesty, když vodorovná vzdálenost míst A, B je 9,6 km.
 • Zlata mince
  Zlata mince obsahuje 964 promile čistého zlata což je 7,16 g. Jaká je hmotnost mince v gramech?
 • Stoupání
  Při vodorovné vzdálenosti 3,2 km cesta stoupne o 3 m. Máme vypočítat stoupání v ‰ (promile).
 • Železnice
  Železnice má stoupání 8,1 ‰. Jaký je výškový rozdíl dvou míst na trati vzdálených navzájem 5575 metrů?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Naše kalkulačka pro výpočet promile Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s promile.