Trojúhelník + promile - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 17

 • Stoupání
  Jaké stoupání v promile má kopec, pokud jeho délka je 4 km a výškový rozdíl je 6 metrů?
 • Lanovka 5
  Určete výškový rozdíl lanovky když stoupa o 67 promile a délka lana je 930 m.
 • Pod jakým
  Pod jakým úhlem stoupá silnice, je-li stoupání 8%? Zaokrouhli na desítky minut.
 • Lanová dráha na Petřín
  Pozemní lanová dráha na Petřín byla dlouhá 408m a překonávala výškový rozdíl 106m. Vypočtěte úhel stoupání.
 • Horská trať
  Rozdíl výšek mezi místy A, B železniční trati je 38,5 m, jejich vodorovná vzdálenost je 3,5 km, Určete stoupání promile po trati.
 • Stoupání
  Největší úhel, pod kterém lanovka stoupá je 16°31´ Vyjádřee stoupání v promile.
 • Železniční trať
  Mezi místy A,B, jejichž vodorovná vzdálenost je 1,5km má železniční trať stoupání 8promile. Mezi místy B,C je vodorovná vzdálenost 900m, stoupání žel. tratě 14promile. Urči rozdíl nadmořských výšek bodů A a C.
 • Výškový rozdíl
  Jaký výškový rozdíl překonáme, pokud přejdeme cestu dlouhou 1 km se stoupáním 21 promile?
 • Železnice
  Železniční trať měla na úseku dlouhém 5,8 km stoupání 9 promile. O kolik metrů trať stoupla?
 • Promile - úhel cesty
  5 km dlouhá cesta začíná v nadmořské výšce 500 mnm a končí ve výšce 521 m. N. M. O kolik promile za těch 5 km cesta stoupla?
 • Stoupání v procentech
  Výškový rozdíl mezi místy A, B je 437 m. Vypočítejte procento stoupání cesty, když vodorovná vzdálenost míst A, B je 9,6 km.
 • Stoupání
  Při vodorovné vzdálenosti 3,2 km cesta stoupne o 3 m. Máme vypočítat stoupání v ‰ (promile).
 • Železnice
  Železnice má stoupání 8,1 ‰. Jaký je výškový rozdíl dvou míst na trati vzdálených navzájem 5575 metrů?
 • Řeka
  Vypočítejte o kolik promile průměrně klesá řeka Vltava, pokud na úseku dlouhém 873 km teče voda z výšky 1343 m nad mořem na výšku 198 m nad mořem.
 • Klesání cesty
  Dopravní značka informuje o klesání 8,8%. Vypočítejte pod jakým úhlem cesta průměrně klesá.
 • Cesta
  Mezi městy A a B, vzdálených 6 km má cesta průměrné klesání 9‰. Vypočítejte výškový rozdíl míst A a B.
 • Sklon tratě
  Vypočítejte průměrný sklon tratě (v promile a také ve stupních) z Prievidze (309 mnm) do stanice Topoľčany (174 mnm), pokud trať je dlouhá 44 km.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Naše kalkulačka pro výpočet promile Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s promile. Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku. Příklady na trojúhelník. Příklady na promile.