Umocňování - příklady

Umocňování je matematická operace, která vyjadřuje opakované násobení. x ^ n je n-násobné vynásobení čísla x s sebou samým. Čteme x na n, x umocněné na n-tou. x je základ a n je exponent mocniny.

Počet nalezených příkladů: 126

 • Bazén
  Pokud do bazénu přitéká voda současně dvěma přívody, naplní se celý za 20 hodin. Jedním přívodem se naplní o 6 hodin později než druhým. Za jak dlouho se naplní bazén jednotlivými přívody zvlášť?
 • Rovnice
  Kolik reálných kořenů má rovnice x3=x?
 • Porovnej II
  Které z čísel 710, 107 je větší?
 • Mocninka
  Vyjádřete výraz (1000) ^ (21) * (10) ^ (101) * (10) ^ (145) jako n-tu mocninu se základem 10.
 • Mocnina
  Číslo left(sqrt(7 * sqrt[ 7 ] (7)) right) 13 lze zapsat ve tvaru 7^x. Najděte hodnotu x.
 • Drát
  Jedním tahem se zmenší průměr drátu o 14%. Jaký průměr bude mít drát s původním průměrem 19 mm po 10 tazích?
 • Polovina
  Polovina z 2 60 je: ...
 • Podmnožiny
  Kolik je všech podmnožin množiny C = (12, 24, 36, 54, 26, 57, 73, 19, 62)?
 • Bikvadratická
  Zavedením nové proměnné řešte bikvadratickú rovnici: -2 x 4 +400 x2 -1568=0
 • Mocniny
  Platí pro libovolná čísla a,b,c rovnost:? (a-b-c) 11 = (c+b-a) 11
 • Rovnají se
  Rovnají se následující výrazy? -9 10 = (-9) 10
 • Dvoučleny
  K dvojčlenu 121x2+88x přidejte takové číslo, aby vzniklý tříčlen byl druhou mocninou dvoučlenu.
 • Důkaz I
  Když přičteme k součinu dvou po sobě jdoucích celých čísel větší z nich, dostaneme čtverec většího čísla. Je to pravda nebo ne?
 • Pravděpodobnost jevu
  Pravděpodobnost že nastane jev V při 3 nezávislých pokusech je 0,65. Jaká je pravděpodobnost, že jev V nastane při jednom pokusu (pokud při každém pokusu je pravděpodobnost stejná)?
 • Širokoúhlý monitor
  Byznys výpočetní techniky zasáhla vlna širokoúhlých monitorů a televizorů. Vypočítejte plochu LCD monitoru o úhlopříčce 14 palců při poměru stran 4:3 a pak s poměrem stran 16:9. Je koupě širokoúhlého monitoru s rovnakou uhlopriečkou výhodnější než koupě m
 • Bity, bajty
  Vypočítejte kolik různých čísel lze zakódovat v 16-bitovém binárním slově?
 • Morseovka
  Vypočítejte, kolik slov Morseovy abecedy lze vytvořit sestavením čárek a teček do slova o jednom až three znacích.
 • Logaritmická rovnice
  Vypočítejte kořen rovnice: log26(7x + 12) = 0
 • Tětiva
  Jakou délku x má tětiva kružnice o průměru 34 mm, pokud je vzdálena od středu kružnice 15 mm?
 • Trojúhelník SUS
  Vypočítejte plochu a obvod trojúhelníku, pokud jeho dvě strany jsou dlouhé 88 dm a 88 dm a úhel nimi sevřený je 170°.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Viz také více informacií na Wikipedii.