Frekvenčná tabuľka

Frekvencia je počet výskytov danej hodnoty. Napríklad, ak desať študentov získa v matematike 90 bodov, potom skóre 90 má frekvenciu 10. Frekvencia je počet výskytov hodnôt v množine údajov. Kumulatívna frekvencia sa používa na určenie počtu pozorovaní, ktoré ležia pod konkrétnou hodnotou v súbore údajov. Kumulatívna frekvencia sa vypočíta spočítaním každej frekvencie z frekvenčnej tabuľky k súčtu jej predchodcov. Posledná hodnota sa vždy bude rovnať súčtu všetkých údajov. Relatívna frekvencia je frekvencia vydelená počtom všetkých hodnôt. Relatívne frekvencie možno písať ako zlomky, percentá alebo desatinné miesta. Kumulatívna relatívna frekvencia je akumulácia predchádzajúcich relatívnych frekvencií. Posledná hodnota sa vždy bude rovnať 1.Ako zadať dáta ako frekvenčnú tabuľku?

Jednoducho. Najprv napíšte dáta-prvky (oddelené napr. medzerou, čiarkou) potom napíšte f: a ďalej píšte početnosti (frekvenciu) jednotlivých dát. Každý prvok dát musí mať určenú frekvenciu, tj. počet vložených čísel pred a po f: sa musí rovnať. Napríklad:

1.1 2.5 3.99
f: 5 10 15

Ako zadať zoskupené (zgrupené) dáta?

Zoskupené údaje sú údaje tvorené agregáciou individuálnych dát do skupín tak, že sa rozloženie početnosti týchto skupín slúžia na analýzu dát.

skupinafrekvencia
10-205
20-3010
30-4015
Tieto zoskupené dáta vložíte takto:
10-20 20-30 30-40
f: 5 10 15

Ako zadať dáta ako kumulatívnu frekvenčnú tabuľku?

Podobne ako frekvenčná tabuľka, ale f: napíšte cf: v druhom riadku. Napríklad:

10 20 30 40 50 60 70 80
cf: 5 13 20 32 60 80 90 100


Kumulatívna frekvencia sa vypočítava pripočítaním každej frekvencie z tabuľky rozdelenia frekvencie k súčtu jej predchodcov. Posledná hodnota sa vždy rovná súčtu pre všetky dáta, pretože všetky frekvencie už boli pridané k predchádzajúcemu súčtu.

Príklady a úlohy zo štatistiky:slovné úlohy - viacej »