Frekvenční tabulka

Frekvence je počet výskytů dané hodnoty. Například pokud deset studentů získá v matematice 90 bodů, pak skóre 90 má frekvenci 10. Frekvence je počet výskytů hodnot v množině dat. Kumulativní frekvence se používá k určení počtu pozorování, které leží pod určitou hodnotou v souboru dat. Kumulativní frekvence se vypočítá sečtením každé frekvence z frekvenční tabulky k součtu jejích předchůdců. Poslední hodnota se vždy bude rovnat součtu všech údajů. Relativní frekvence je frekvence dělená počtem všech hodnot. Relativně frekvence lze psát jako zlomky, procenta nebo desetinná místa. Kumulativní relativní frekvence je akumulace předchozích relativních frekvencí. Poslední hodnota se vždy bude rovnat 1.Jak zadat data jako frekvenční tabulku?

Jednoduše. Nejprve napište data-prvky (oddělené např. mezerou, čárkou...) pak napište f: a dále pište četnosti (frekvenci) jednotlivých dat. Každý prvek dat musí mít určenou frekvenci, tj. počet vložených čísel před a po f: se musí rovnat. Například:

1.1 2.5 3.99
f: 5 10 15

Jak zadat zgrupené data?

Seskupeny údaje jsou údaje tvořeny agregací individuálních dat do skupin tak, že se rozložení četnosti těchto skupin slouží k analýze dat.

skupinafrekvence
10-205
20-3010
30-4015
Tyto seskupeny data vložíte takto:
10-20 20-30 30-40
f: 5 10 15

Jak zadat data jako kumulatívni frekvenční tabulku?

Podobně jako jednoduchá frekvenční tabulka, ale namísto: napište cf: na druhém řádku. Například:

10 20 30 40 50 60 70 80
cf: 5 13 20 32 60 80 90 100


Kumulativní frekvence se vypočítává přičtením každé frekvence z tabulky rozdělení frekvence k součtu jejích předchůdců. Poslední hodnota se vždy rovná součtu pro všechna data, protože všechny frekvence již byly přidány k předchozímu součtu

Příklady a úkoly ze statistiky:slovní úlohy - více »