Porovnávání - slovní úlohy a příklady - poslední strana

Porovnání desetinných čísel nebo zlomků. Porovnáváním čísel zjišťujeme, které z nich je menší, větší, případně se
rovnají. Při porovnávání používáme znaky nerovnosti a rovnosti:
< - menší, méně;
> - větší, větší;
= rovná se.
Člověk desetinná, přirozená a celá čísla porovnává tak, že jde zleva doprava. nejprve porovná stovky, pak pokud stovky jsou stejné porovnává desítky, jednotky, desetiny apod. Počítač čísla porovnává jejich odečtením. Výsledek porovnání závisí na znaménka rozdílu. Pokud je rozdíl nulový, čísla jsou shodná. Pokud je rozdíl záporný, první číslo je menší. Pokud rozdíl kladný, první číslo je větší. Porovnávání reálných čísel počítačem je složitější v tom, že za shodná čísla považujeme ta, jejichž rozdíl je blízko nuly, např. do 10-12

Počet nalezených příkladů: 498


Máš úkol, nad kterým si lámeš alespoň 10 minut hlavu? Pošli nám úkol a my Ti ji zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.
Přejeme si, aby domácí kolo bylo pro soutěžící přiměřenou výzvou, něco se při jeho řešení naučili a ideálně, aby zažili radost z toho, že řešení dokázali vymyslet.