Fyzikálne jednotky - slovné úlohy a príklady

Počet nájdených príkladov: 4686

 • Uhly na hodinách
  watch Určite veľkosť uhla, ktorý prebehne minutová ručička za 40 minút.
 • Minúty
  watch_2 Zapíš zlomkom v základnom tvare, akú časť týždňa tvorí 980 minút.
 • Milimetre
  meter Koľko milimetrov je 1/20 metra?
 • Zosilnenie
  solar Nájdite zisk zosilovača v decibeloch, ak výstupný výkon je 21x vstupného príkonu.
 • Hvezdáreň
  kopula Kopula hvezdárne má tvar polgule s priemerom d=8 m. Vypočítajte jej povrch.
 • Aký x-uholník
  diagonals_1 Aký x-uholník má 54 uhlopriečok?
 • Hodiny 15
  clocks2_18 Koľko minút je tretina z hodiny? Vieš určiť tretinu z vyučovacej hodiny?
 • Hodinky analóg
  clocks2 Za koľko minút prejde hodinová ručička priamy uhol a pravý uhol?
 • Polkružnica
  semicircles_rect Vypočítaj dlžku polkružnice s polomerom 6cm.
 • Oblúková
  angles Preveďte do oblúkovej miery: 385 ° Výsledok napíšte ako násobok π
 • Pomer, do pomeru
  meter_12 Rozdeľ 2502 dm v pomere 2:4
 • Koľko 11
  clock-night-schr_5 Koľko minút je 60 % z dvoch hodín?
 • 3-uholník
  triangle2 Môže byť najväčší uhol v trojuholníku menší než 100°?
 • Tupý uhol
  UholZSobr2 Aký tupý uhol zvierajú ručičky hodín o 17:00?
 • Škrob
  zemiaky Zemiaky obsahujú 76,1% škrobu. Koľko škrobu obsahuje 250g zemiakov?
 • Vlnová dĺžka
  wave_length Vypočítajte vlnovú dĺžku tónu o frekvencií 11 kHz, ak sa zvuk šíri rýchlosťou 343 m/s.
 • Úsečka
  abs Ktorá z dvojíc čísel ohraničuje na číselnej osi najdlhšiu úsečku: ?
 • 3-uholník 2
  1triangle Môže byť najmenší uhol v trojuholníku väčší než 60°?
 • Soľ
  salt_3 Koľko gramov soli máme rozpustiť v 400 g vody, aby sme dostali 20% roztok?
 • Stupne na radiány
  angle Prepočítajte veľkosť rovinného uhla α = 316°34'46" do oblúkovej miery:

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .