New York

Pri prevode stupňov Celzia(C) na stupne Fahrenheita(F) sa používa vzťah:

F = C . 9/5 + 32. Koľko stupňov Celzia majú v meste New York, ak im teplomer ukazuje 23 stupňov Fahrenheita?

Správna odpoveď:

C =  -5 °C

Postup správneho riešenia:
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálnych veličín:

    Úroveň náročnosti úlohy:

    Súvisiace a podobné príklady: