Přirozená čísla - slovní úlohy a příklady

Počet nalezených příkladů: 740

 • Život
  Vypočtěte kolik let má člověk, pokud žije už 12248 dní?
 • Římske čísla
  Zapiš čísla zapsaná římskými číslicemi v desítkové soustavě. Pomůcka: Ivan vedl Xavera lesní cestou do města.
 • Cifry
  Napište nejmenší a největší 2-ciferné přirozené číslo.
 • Bonbony
  Kolika způsoby lze rozdělit 10 stejných bonbonů mezi 5 děti?
 • Součin
  Součet i součin tří přirozených čísel je 6. Napište největší z nich.
 • Tramvaje
  Dvě tramvaje vyjely ve stejný čas ze stejného místa. Jedné tramvaji trvá cesta 30minut a druhé 45minut na konečnú. Za jak dlouho se tramvaje setkají?
 • Učebnice
  Při kontrole učebnic se zjistilo, že každou 12-tu učebnici třeba vyřadit. Spolu se vyřadilo 108 učebnic. Kolik učebnic bylo ve skladu před vyřazením a kolik po vyřazení?
 • Kuličky
  Mám 7 kuliček a kamarád má 28. O kolik kuliček má můj kamarád víc?
 • Čokolády
  V kantýně mají 5 druhov čokolád. Kolika způsoby lze zakoupit 18 čokolád?
 • Posloupnost
  V aritmetické posloupnosti je dáno: Sn=2304, d=2, an=95 Vypočítejte a1 a n.
 • Dělitele
  Kolik různých dělitelů má číslo 2 5 * 17 6?
 • Višně
  Višně v misce mohou být rozděleny stejným dílem mezi 10 nebo 3 nebo 2 dětí. Kolik nejmíň je v misce višní?
 • Cihla
  Cihla váží 2 kg a půl cihly. Kolik váží jedna cihla?
 • Diofantos
  O tomto řeckom matematikovi z Alexandrie kromě toho, že žil kolem roku 250 před Kristem, mnoho nevíme. Díky jednomu z jeho obdivovatelů, který popsal jeho život pomocí algebraických hádanek, víme, jakého se dožil věku. Diofantova mládí trvala 1/6 jeho živ
 • Velbloud
  Velbloudář se chce dostat z města do oázy. Ve městě totiž nakoupil 3000 banánů, které chce v oáze prodat. Ovšem oázu od města dělí 1000 kilometrů pouště. Velbloudářův nejlepší velbloud dokáže najednou nést až 1000 banánů, ale na každý kilometr, který uraz
 • Volby
  K volbám se v obci dostavilo celkem 4818 voličů. První den přišlo o 39 mužů více než žen, druhý den o 21 žen více než mužů. Kolik žen se v této obci zúčastnilo voleb?
 • Kolik chybí (1000)
  Kolik chybí do 1000?
 • Sčítanci
  Jeden ze sčítanců je 186. Druhý je o 15 větší. Určete součet těchto sčítanců.
 • Třída
  Když se Pythagora ptali, kolik žáků navštěvuje jeho školu, odpověděl: "Polovina žáků studuje matematiku, 1/4 hudbu, 1/7 mlčí a kromě toho jsou ve škole i tři děvčata". Kolik žáků měl Pythagoras ve škole?
 • Čtyři žáci
  Čtyři žáci si rozdělili 594 Kč tak, že druhý dostal o 40% méně než první, třetí o 1/5 méně než čtvrtý a čtvrtý o 180 Kč méně než první. Kolik korun dostal každý z nich?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.