Ve 3

Ve 3 chatách je ubytováno 141 hostů. V druhé chatě je o 8 hostů více než v první chatě a ve třetí chatě je o 14 hostů více než v druhé chatě. Zjistěte kolik hostů je ubytováno v první chatě.

Správná odpověď:

a =  37

Postup správného řešení:

a+(a+8)+(a+8+14)=141  3a=111  a=3111=37  a=37Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: