Tři školy

Tři školy navštěvuje 678 žáků. Do první chodí o 21 žáků více a do třetí o 108 žáků méně než do druhé školy. Kolik žáků navštěvuje jednotlivé školy?


Správná odpověď:

a =  276
b =  255
c =  147

Postup správného řešení:


a+b+c=678
a=21+b
c=b-108

a+b+c = 678
a-b = 21
b-c = 108

Řádek 2 - Řádek 1 → Řádek 2
a+b+c = 678
-2b-c = -657
b-c = 108

Řádek 3 - 1/-2 · Řádek 2 → Řádek 3
a+b+c = 678
-2b-c = -657
-1,5c = -220,5


c = -220,5/-1,5 = 147
b = -657+c/-2 = -657+147/-2 = 255
a = 678-b-c = 678-255-147 = 276

a = 276
b = 255
c = 147

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: