Ve venkovské škole

Ve venkovské škole je ve třech třídách celkem 56 žáků. Ve druhé třídě je o 20% žáků méně než v první třídě a ve třetí třídě je o 25% žáků více než ve druhé třídě. Kolik žáků je v každé třídě?

Správná odpověď:

a =  20
b =  16
c =  20

Postup správného řešení:


a+b+c=56
b = a - 0,20a
c = b+0,25b

a+b+c=56
b = a - 0,20·a
c = b+0,25·b

a+b+c = 56
0,8a-b = 0
1,25b-c = 0

Řádek 2 - 0,8 · Řádek 1 → Řádek 2
a+b+c = 56
-1,8b-0,8c = -44,8
1,25b-c = 0

Řádek 3 - 1,25/-1,8 · Řádek 2 → Řádek 3
a+b+c = 56
-1,8b-0,8c = -44,8
-1,556c = -31,111


c = -31,11111111/-1,55555556 = 20
b = -44,8+0,8c/-1,8 = -44,8+0,8 · 20/-1,8 = 16
a = 56-b-c = 56-16-20 = 20

a = 20
b = 16
c = 20

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: