Ciferný součet

Určete pro kolik přirozených čísel větších než 900 a menších než 1001 platí ze ciferný součet ciferného součtu jejich ciferného součtu je 1.

Správná odpověď:

n =  1

Postup správného řešení:

c=1000 c1=C(1000)=1+0+0+0=1 c2=C(c1)=1 n=1=1Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarK vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • Určete dvojice
  cisla Určete všechny dvojice (m, n) přirozených čísel, pro něž platí m + s(n) = n + s(m) = 70, kde s(a) značí ciferný součet přirozeného čísla a.
 • Ciferný součet
  numbers2 Kolik je čísel menších než 222, jejichž ciferný součet je 8?
 • Kolik
  zlomky Kolik celých čísel je větších než 547/3 a menších než 931/4?
 • Čísla
  ten Určete počet všech přirozených čísel menších než 4183444, pokud každé je současně dělitelné 29, 7, 17. Jaký je jejich součet?
 • Ciferny součet
  numbers Určete nejmenší přirozené číslo n, jehož ciferny součet je roven 37.
 • Čtyřciferná čísla
  numberline Najděte čtyřciferná čísla, kde všechny číslice jsou různé. Pro čísla platí, že součet třetí a čtvrté číslice je dvakrát větší než součet prvních dvou čísel a součet první a čtvrté číslice je rovný součtu druhé a třetí číslice. Číslice 0 nesmí byt na první
 • Cifry
  numbers2 Kolik je přirozených čísel n větších než 4000, které jsou utvořené z cifer 0,1,3,7,9 přičemž cifry neopakují, b) Jak se změní počet přirozených čísel tak, aby byly menší než 4000 a cifry se mohou opakovat?
 • Ciferny součet
  cisla Kolik je trojmístných čísel ktere maji ciferny součet 6?
 • Součet 10
  eq222 Součet dvou po sobě jdoucích přirozených čísel a jejich trojnásobku je 92. Určete tato čísla
 • Součet 33
  numbers Součet dvou za sebou jdoucích přirozených čísel, z nichž větší je 4x se rovná číslu 55. Určete číslo x.
 • Trojmístné
  numbers Kolik přirozených trojmístných čísel je větších než 321, pokud se žádná číslice v číslech neopakuje?
 • Součet 20
  seq Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 114. Určete je.
 • Součet dvou čísel
  seq_sum Součet 17 různých přirozených čísel je 154. Určete součet dvou největších z nich.
 • Určete 5
  numberline Určete součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel takových, že součet prvního a třetího čísla je 368.
 • Součet číslic
  numbers2 Kolik je dvouciferných přirozených čísel, které maji součet číslic 9?
 • Součet 21
  numbers Součet pěti po sobě jdoucích lichých čísel je 35. Která jsou to čísla?
 • Součet 35
  numbers Součet tří přirozených čísel, ze kterých je každé následující o 5 větší než předcházející, je 204. Která jsou to čísla?