Matice - príklady

Počet nájdených príkladov: 35

 • Hodnosť matice
  Akú hodnosť má štvorcová matica druhého rádu, ak o tejto matici vieme povedať, že je regulárna.
 • Determinant
  Determinant jednotkovej matice sa rovná 7. Určte, koľko riadka obsahuje matice A.
 • Matica 2
  Obdĺžníková matica obsahuje 12 prvkov a 3 riadky. Koľko stĺpcov má táto matica?
 • Štvorcová matica
  Štvorcová matica obsahuje 81 prvkov. Koľko riadkov obsahuje táto matica?
 • Obdĺžníková matica
  Obdĺžníková matica obsahuje 3 riadky a 4 stĺpce. Určte, koľko prvkov obsahuje táto matica.
 • Determinant
  Aké číslo dostaneme, ak vynásobíme determinant matice A s determinantom jej inverznej matice.
 • Matička
  Určte, koľko riadkov obsahuje štvorcová matica 7.rádu.
 • Matica 3x3
  Určte, koľko prvkov obsahuje štvorcová matica tretieho rádu.
 • Jednotková matica
  Vypočítaj, akú hodnotu má determinant jednotkovej matice s počtom riadkov 11.
 • Hodnosť
  Určte, akú hodnosť má každá nulová matica.
 • Matice
  Určite, koľkokrát je väčší determinant matice A, ktorý sa rovná 9 ako determinant jej inverznej matice.
 • Matice
  Inverzná matica k matici A má hodnotu determinantu 0,333. Akú hodnotu bude mať determinant matice A?
 • Determinant inverznej matice
  Determinant inverznej matice k matici C má hodnotu 0,125. Určte, kolkokrát je vačší determinant matice C ako determinant inverznej matice k matici C.
 • Determinant inv2
  Determinant inverznej matice k matici B má hodnotu 0,25. Akú hodnotu má determinant matice B?
 • Determinant inverznej
  Determinant matice A má hodnotu 2. Akú hodnotu bude mať determinant inverznej matice k matici A.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.