Jednotková matica easy

Napíšte počet jednotiek, ktoré obsahuje jednotková matica s počtom riadkov 3.

Správna odpoveď:

n =  3

Postup správneho riešenia:

n=3Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady:

 • Jednotková matica 3
  matrix Daná je jednotková matica A, ktorá obsahuje 3 riadky. Koľko riadkov bude obsahovať matica B, ktorá vznikne ako druhá mocnina matice A?
 • Jednotková matica
  matrix Vypočítaj, akú hodnotu má determinant jednotkovej matice s počtom riadkov 11.
 • Jednotková matica 4
  matrix Jednotková matica má hodnotu determinantu 3. Zistite, koľko prvkov obsahuje táto matica.
 • Matice
  matrix Obdĺžniková matica M obsahuje 21 prvkov a má 3 stĺpce. O koľko riadkov má matica M viac ako štvorcová matica F, ktorá obsahuje 4 prvky.
 • Štvorcová matica
  matrix Štvorcová matica obsahuje 81 prvkov. Koľko riadkov obsahuje táto matica?
 • Obdĺžniková matica 2
  matrix Koľko stĺpcov obsahuje obdĺžniková matica, ktorá obsahuje 45 prvkov, pričom počet jej stĺpcov je 5x väčší ako počet jej riadkov.
 • Obdĺžníková matica
  matrix Obdĺžníková matica obsahuje 3 riadky a 4 stĺpce. Určte, koľko prvkov obsahuje táto matica.
 • Diagonála
  matrix Koľko núl obsahuje jednotková matica E, ktorá má v hlavnej diagonále 3 jednotky.
 • Matica 3
  matrix Koľkého rádu je štvorcová matica C, ak táto matica obsahuje 36 prvkov.
 • Matica 2
  matrix Obdĺžníková matica obsahuje 12 prvkov a 3 riadky. Koľko stĺpcov má táto matica?
 • Matička
  matrix Určte, koľko riadkov obsahuje štvorcová matica 7.rádu.
 • Matica 3x3
  matrix Určte, koľko prvkov obsahuje štvorcová matica tretieho rádu.
 • Determinant 9
  matrix Determinant štvorcovej matice 1. Rádu sa rovná 3. Kolko prvkov obsahuje táto matica.
 • Inverzná matica
  matrix Určte, kolko stĺpcov bude obsahovat inverzná matica k matici C, ak vieme, že matica C obsahuje 9 prvkov.
 • Matica 4
  matrix Matica E je obdlžniková matica, ktorá obsahuje 48 prvkov a 4 riadky. Kolko stlpcov má táto matica.
 • Determinant 6
  matrix Determinant matice C sa rovná 12. Akú hodnotu bude mať determinant matice F, ak vieme, že matica F je opačná matica k matici C.
 • Sarrussovo pravidlo
  matrix Koľko riadkov má štvorcová matica A, ak pre výpočet jej determinantu použijeme Sarrussovo pravidlo.