Násobenie - príklady

 1. Rovnica s faktoriálom
  fact_1 Riešte rovnicu: x!:5=1008 Riešením rovnice je prirodzené číslo
 2. Známky
  stamp_3 Juraj začal zbierat známky, už ich má 36. Jeho kamarát Šimon zbiera známky 12 rokov, vo svojich albumoch ich má stokrát viac ako Juraj. Koľko známok má Šimon?
 3. Čokoláda
  cokolada Oleg kúpil 7 rovnakých čokolád za 7 Eur. Koľko eúr zaplatí za 21 čokolád?
 4. Tehla
  brick Tehla váži 3 kg a pol tehly. Koľko váži jedna tehla?
 5. Sad
  orchard V sade rastie 10 stromov po 2 radách. Koľko je v sade stromov?
 6. Cyklista
  cyclist_2 Cyklista prejde za 3 hodín 45 km. Koľko kilometrov by prešiel za 6 hodín?
 7. Porovnaj
  fraction Porovnajte zlomky ?. Ktorý zo zlomkov je väčší?
 8. Prázdniny
  holidays Vypočítajte koľko hodín trvajú prázdniny, ak trvajú 7 týždňov.
 9. 7 statočných
  7statocnych 7 hrdinov cvála na 7 koňoch za sebou. Koľkými spôsobmi ich možno zoradiť za sebou?
 10. Koreň
  root_quadrat Koreň rovnice ? je: ?
 11. Autobusy
  shuttlevan Koľkými spôsobmi možno 7 autobusov zoradiť na letisku?
 12. Týždne
  calendar 51 týždňov je rovné koľko dní?
 13. Sliepky
  chickens 2 sliepky znesú za 2 dni 2 vajcia. Koľko vajec znesie 6 sliepok za 6 dní?
 14. Vlajky
  vlajka_cz Koľko rôznych vlajok možno vytvoriť z látok farby žltej, modrej, červenej, bielej, zelenej tak aby každá vlajka sa skladala z troch rôznych farieb?
 15. Učebnice
  textbooks Pri kontrole učebníc sa zistilo, že každú 20-tú učebnicu treba vyradiť. Spolu sa vyradilo 111 učebníc. Koľko učebníc bolo v sklade pred vyradením a koľko po vyradení?
 16. Nad 100%
  dummy Koľko je 147% zo 115?
 17. Zasadací poriadok
  kupe_1 Koľkými spôsobmi sa môže posadiť 9 osôb na 2 stoličiek (napr. miestenky vo vlaku)?
 18. Školský výlet
  school_trip Školský výlet stál 205.8 Eur pre jednu triedu (21 žiakov). Koľko by stál výlet pre dve triedy? (obe triedy dohromady majú 45 žiakov)
 19. Futbalová liga
  football V 1. futbalovej lige je 16 mužstiev. Koľkými spôsobmi môže byť obsazeno prvé, druhé a tretie miesto?
 20. Hostia
  hostia Koľkými spôsobmi je možné rozsadiť 5 hostí do 7 kresiel v jednom rade?

Máš zaujímavý príklad, ktorý nevieš vypočítať? Vlož ho a my Ti ho skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.