Zoznam predpočítaných a často hľadaných trojuholníkov.

Trojuholník 1 1 1
Trojuholník 1 2 2
Trojuholník 1 3 3
Trojuholník 1 4 4
Trojuholník 1 5 5
Trojuholník 1 6 6
Trojuholník 1 7 7
Trojuholník 1 8 8
Trojuholník 1 9 9
Trojuholník 1 10 10
Trojuholník 1 11 11
Trojuholník 1 12 12
Trojuholník 1 13 13
Trojuholník 1 14 14
Trojuholník 1 15 15
Trojuholník 1 16 16
Trojuholník 1 17 17
Trojuholník 1 18 18
Trojuholník 1 19 19
Trojuholník 1 20 20
Trojuholník 1 21 21
Trojuholník 1 22 22
Trojuholník 1 23 23
Trojuholník 1 24 24
Trojuholník 1 25 25
Trojuholník 1 26 26
Trojuholník 1 27 27
Trojuholník 1 28 28
Trojuholník 1 29 29
Trojuholník 1 30 30
Trojuholník 2 2 2
Trojuholník 2 2 3
Trojuholník 2 3 3
Trojuholník 2 3 4
Trojuholník 2 4 4
Trojuholník 2 4 5
Trojuholník 2 5 5
Trojuholník 2 5 6
Trojuholník 2 6 6
Trojuholník 2 6 7
Trojuholník 2 7 7
Trojuholník 2 7 8
Trojuholník 2 8 8
Trojuholník 2 8 9
Trojuholník 2 9 9
Trojuholník 2 9 10
Trojuholník 2 10 10
Trojuholník 2 10 11
Trojuholník 2 11 11
Trojuholník 2 11 12
Trojuholník 2 12 12
Trojuholník 2 12 13
Trojuholník 2 13 13
Trojuholník 2 13 14
Trojuholník 2 14 14
Trojuholník 2 14 15
Trojuholník 2 15 15
Trojuholník 2 15 16
Trojuholník 2 16 16
Trojuholník 2 16 17
Trojuholník 2 17 17
Trojuholník 2 17 18
Trojuholník 2 18 18
Trojuholník 2 18 19
Trojuholník 2 19 19
Trojuholník 2 19 20
Trojuholník 2 20 20
Trojuholník 2 20 21
Trojuholník 2 21 21
Trojuholník 2 21 22
Trojuholník 2 22 22
Trojuholník 2 22 23
Trojuholník 2 23 23
Trojuholník 2 23 24
Trojuholník 2 24 24
Trojuholník 2 24 25
Trojuholník 2 25 25
Trojuholník 2 25 26
Trojuholník 2 26 26
Trojuholník 2 26 27
Trojuholník 2 27 27
Trojuholník 2 27 28
Trojuholník 2 28 28
Trojuholník 2 28 29
Trojuholník 2 29 29
Trojuholník 2 29 30
Trojuholník 2 30 30
Trojuholník 3 3 3
Trojuholník 3 3 4
Trojuholník 3 3 5
Trojuholník 3 4 4
Trojuholník 3 4 5
Trojuholník 3 4 6
Trojuholník 3 5 5
Trojuholník 3 5 6
Trojuholník 3 5 7
Trojuholník 3 6 6
Trojuholník 3 6 7
Trojuholník 3 6 8
Trojuholník 3 7 7
Trojuholník 3 7 8
Trojuholník 3 7 9
Trojuholník 3 8 8
Trojuholník 3 8 9
Trojuholník 3 8 10
Trojuholník 3 9 9
Trojuholník 3 9 10
Trojuholník 3 9 11
Trojuholník 3 10 10
Trojuholník 3 10 11
Trojuholník 3 10 12
Trojuholník 3 11 11
Trojuholník 3 11 12
Trojuholník 3 11 13
Trojuholník 3 12 12
Trojuholník 3 12 13
Trojuholník 3 12 14
Trojuholník 3 13 13
Trojuholník 3 13 14
Trojuholník 3 13 15
Trojuholník 3 14 14
Trojuholník 3 14 15
Trojuholník 3 14 16
Trojuholník 3 15 15
Trojuholník 3 15 16
Trojuholník 3 15 17
Trojuholník 3 16 16
Trojuholník 3 16 17
Trojuholník 3 16 18
Trojuholník 3 17 17
Trojuholník 3 17 18
Trojuholník 3 17 19
Trojuholník 3 18 18
Trojuholník 3 18 19
Trojuholník 3 18 20
Trojuholník 3 19 19
Trojuholník 3 19 20
Trojuholník 3 19 21
Trojuholník 3 20 20
Trojuholník 3 20 21
Trojuholník 3 20 22
Trojuholník 3 21 21
Trojuholník 3 21 22
Trojuholník 3 21 23
Trojuholník 3 22 22
Trojuholník 3 22 23
Trojuholník 3 22 24
Trojuholník 3 23 23
Trojuholník 3 23 24
Trojuholník 3 23 25
Trojuholník 3 24 24
Trojuholník 3 24 25
Trojuholník 3 24 26
Trojuholník 3 25 25
Trojuholník 3 25 26
Trojuholník 3 25 27
Trojuholník 3 26 26
Trojuholník 3 26 27
Trojuholník 3 26 28
Trojuholník 3 27 27
Trojuholník 3 27 28
Trojuholník 3 27 29
Trojuholník 3 28 28
Trojuholník 3 28 29
Trojuholník 3 28 30
Trojuholník 3 29 29
Trojuholník 3 29 30
Trojuholník 3 30 30
Trojuholník 4 4 4
Trojuholník 4 4 5
Trojuholník 4 4 6
Trojuholník 4 4 7
Trojuholník 4 5 5
Trojuholník 4 5 6
Trojuholník 4 5 7
Trojuholník 4 5 8
Trojuholník 4 6 6
Trojuholník 4 6 7
Trojuholník 4 6 8
Trojuholník 4 6 9
Trojuholník 4 7 7
Trojuholník 4 7 8
Trojuholník 4 7 9
Trojuholník 4 7 10
Trojuholník 4 8 8
Trojuholník 4 8 9
Trojuholník 4 8 10
Trojuholník 4 8 11
Trojuholník 4 9 9
Trojuholník 4 9 10
Trojuholník 4 9 11
Trojuholník 4 9 12
Trojuholník 4 10 10
Trojuholník 4 10 11
Trojuholník 4 10 12
Trojuholník 4 10 13
Trojuholník 4 11 11
Trojuholník 4 11 12
Trojuholník 4 11 13
Trojuholník 4 11 14
Trojuholník 4 12 12
Trojuholník 4 12 13
Trojuholník 4 12 14
Trojuholník 4 12 15
Trojuholník 4 13 13
Trojuholník 4 13 14
Trojuholník 4 13 15
Trojuholník 4 13 16
Trojuholník 4 14 14
Trojuholník 4 14 15
Trojuholník 4 14 16
Trojuholník 4 14 17
Trojuholník 4 15 15
Trojuholník 4 15 16
Trojuholník 4 15 17
Trojuholník 4 15 18
Trojuholník 4 16 16
Trojuholník 4 16 17
Trojuholník 4 16 18
Trojuholník 4 16 19
Trojuholník 4 17 17
Trojuholník 4 17 18
Trojuholník 4 17 19
Trojuholník 4 17 20
Trojuholník 4 18 18
Trojuholník 4 18 19
Trojuholník 4 18 20
Trojuholník 4 18 21
Trojuholník 4 19 19
Trojuholník 4 19 20
Trojuholník 4 19 21
Trojuholník 4 19 22
Trojuholník 4 20 20
Trojuholník 4 20 21
Trojuholník 4 20 22
Trojuholník 4 20 23
Trojuholník 4 21 21
Trojuholník 4 21 22
Trojuholník 4 21 23
Trojuholník 4 21 24
Trojuholník 4 22 22
Trojuholník 4 22 23
Trojuholník 4 22 24
Trojuholník 4 22 25
Trojuholník 4 23 23
Trojuholník 4 23 24
Trojuholník 4 23 25
Trojuholník 4 23 26
Trojuholník 4 24 24
Trojuholník 4 24 25
Trojuholník 4 24 26
Trojuholník 4 24 27
Trojuholník 4 25 25
Trojuholník 4 25 26
Trojuholník 4 25 27
Trojuholník 4 25 28
Trojuholník 4 26 26
Trojuholník 4 26 27
Trojuholník 4 26 28
Trojuholník 4 26 29
Trojuholník 4 27 27
Trojuholník 4 27 28
Trojuholník 4 27 29
Trojuholník 4 27 30
Trojuholník 4 28 28
Trojuholník 4 28 29
Trojuholník 4 28 30
Trojuholník 4 29 29
Trojuholník 4 29 30
Trojuholník 4 30 30
Trojuholník 5 5 5
Trojuholník 5 5 6
Trojuholník 5 5 7
Trojuholník 5 5 8
Trojuholník 5 5 9
Trojuholník 5 6 6
Trojuholník 5 6 7
Trojuholník 5 6 8
Trojuholník 5 6 9
Trojuholník 5 6 10
Trojuholník 5 7 7
Trojuholník 5 7 8
Trojuholník 5 7 9
Trojuholník 5 7 10
Trojuholník 5 7 11
Trojuholník 5 8 8
Trojuholník 5 8 9
Trojuholník 5 8 10
Trojuholník 5 8 11
Trojuholník 5 8 12
Trojuholník 5 9 9
Trojuholník 5 9 10
Trojuholník 5 9 11
Trojuholník 5 9 12
Trojuholník 5 9 13
Trojuholník 5 10 10
Trojuholník 5 10 11
Trojuholník 5 10 12
Trojuholník 5 10 13
Trojuholník 5 10 14
Trojuholník 5 11 11
Trojuholník 5 11 12
Trojuholník 5 11 13
Trojuholník 5 11 14
Trojuholník 5 11 15
Trojuholník 5 12 12
Trojuholník 5 12 13
Trojuholník 5 12 14
Trojuholník 5 12 15
Trojuholník 5 12 16
Trojuholník 5 13 13
Trojuholník 5 13 14
Trojuholník 5 13 15
Trojuholník 5 13 16
Trojuholník 5 13 17
Trojuholník 5 14 14
Trojuholník 5 14 15
Trojuholník 5 14 16
Trojuholník 5 14 17
Trojuholník 5 14 18
Trojuholník 5 15 15
Trojuholník 5 15 16
Trojuholník 5 15 17
Trojuholník 5 15 18
Trojuholník 5 15 19
Trojuholník 5 16 16
Trojuholník 5 16 17
Trojuholník 5 16 18
Trojuholník 5 16 19
Trojuholník 5 16 20
Trojuholník 5 17 17
Trojuholník 5 17 18
Trojuholník 5 17 19
Trojuholník 5 17 20
Trojuholník 5 17 21
Trojuholník 5 18 18
Trojuholník 5 18 19
Trojuholník 5 18 20
Trojuholník 5 18 21
Trojuholník 5 18 22
Trojuholník 5 19 19
Trojuholník 5 19 20
Trojuholník 5 19 21
Trojuholník 5 19 22
Trojuholník 5 19 23
Trojuholník 5 20 20
Trojuholník 5 20 21
Trojuholník 5 20 22
Trojuholník 5 20 23
Trojuholník 5 20 24
Trojuholník 5 21 21
Trojuholník 5 21 22
Trojuholník 5 21 23
Trojuholník 5 21 24
Trojuholník 5 21 25
Trojuholník 5 22 22
Trojuholník 5 22 23
Trojuholník 5 22 24
Trojuholník 5 22 25
Trojuholník 5 22 26
Trojuholník 5 23 23
Trojuholník 5 23 24
Trojuholník 5 23 25
Trojuholník 5 23 26
Trojuholník 5 23 27
Trojuholník 5 24 24
Trojuholník 5 24 25
Trojuholník 5 24 26
Trojuholník 5 24 27
Trojuholník 5 24 28
Trojuholník 5 25 25
Trojuholník 5 25 26
Trojuholník 5 25 27
Trojuholník 5 25 28
Trojuholník 5 25 29
Trojuholník 5 26 26
Trojuholník 5 26 27
Trojuholník 5 26 28
Trojuholník 5 26 29
Trojuholník 5 26 30
Trojuholník 5 27 27
Trojuholník 5 27 28
Trojuholník 5 27 29
Trojuholník 5 27 30
Trojuholník 5 28 28
Trojuholník 5 28 29
Trojuholník 5 28 30
Trojuholník 5 29 29
Trojuholník 5 29 30
Trojuholník 5 30 30
Trojuholník 6 6 6
Trojuholník 6 6 7
Trojuholník 6 6 8
Trojuholník 6 6 9
Trojuholník 6 6 10
Trojuholník 6 6 11
Trojuholník 6 7 7
Trojuholník 6 7 8
Trojuholník 6 7 9
Trojuholník 6 7 10
Trojuholník 6 7 11
Trojuholník 6 7 12
Trojuholník 6 8 8
Trojuholník 6 8 9
Trojuholník 6 8 10
Trojuholník 6 8 11
Trojuholník 6 8 12
Trojuholník 6 8 13
Trojuholník 6 9 9
Trojuholník 6 9 10
Trojuholník 6 9 11
Trojuholník 6 9 12
Trojuholník 6 9 13
Trojuholník 6 9 14
Trojuholník 6 10 10
Trojuholník 6 10 11
Trojuholník 6 10 12
Trojuholník 6 10 13
Trojuholník 6 10 14
Trojuholník 6 10 15
Trojuholník 6 11 11
Trojuholník 6 11 12
Trojuholník 6 11 13
Trojuholník 6 11 14
Trojuholník 6 11 15
Trojuholník 6 11 16
Trojuholník 6 12 12
Trojuholník 6 12 13
Trojuholník 6 12 14
Trojuholník 6 12 15
Trojuholník 6 12 16
Trojuholník 6 12 17
Trojuholník 6 13 13
Trojuholník 6 13 14
Trojuholník 6 13 15
Trojuholník 6 13 16
Trojuholník 6 13 17
Trojuholník 6 13 18
Trojuholník 6 14 14
Trojuholník 6 14 15
Trojuholník 6 14 16
Trojuholník 6 14 17
Trojuholník 6 14 18
Trojuholník 6 14 19
Trojuholník 6 15 15
Trojuholník 6 15 16
Trojuholník 6 15 17
Trojuholník 6 15 18
Trojuholník 6 15 19
Trojuholník 6 15 20
Trojuholník 6 16 16
Trojuholník 6 16 17
Trojuholník 6 16 18
Trojuholník 6 16 19
Trojuholník 6 16 20
Trojuholník 6 16 21
Trojuholník 6 17 17
Trojuholník 6 17 18
Trojuholník 6 17 19
Trojuholník 6 17 20
Trojuholník 6 17 21
Trojuholník 6 17 22
Trojuholník 6 18 18
Trojuholník 6 18 19
Trojuholník 6 18 20
Trojuholník 6 18 21
Trojuholník 6 18 22
Trojuholník 6 18 23
Trojuholník 6 19 19
Trojuholník 6 19 20
Trojuholník 6 19 21
Trojuholník 6 19 22
Trojuholník 6 19 23
Trojuholník 6 19 24
Trojuholník 6 20 20
Trojuholník 6 20 21
Trojuholník 6 20 22
Trojuholník 6 20 23
Trojuholník 6 20 24
Trojuholník 6 20 25
Trojuholník 6 21 21
Trojuholník 6 21 22
Trojuholník 6 21 23
Trojuholník 6 21 24
Trojuholník 6 21 25
Trojuholník 6 21 26
Trojuholník 6 22 22
Trojuholník 6 22 23
Trojuholník 6 22 24
Trojuholník 6 22 25
Trojuholník 6 22 26
Trojuholník 6 22 27
Trojuholník 6 23 23
Trojuholník 6 23 24
Trojuholník 6 23 25
Trojuholník 6 23 26
Trojuholník 6 23 27
Trojuholník 6 23 28
Trojuholník 6 24 24
Trojuholník 6 24 25
Trojuholník 6 24 26
Trojuholník 6 24 27
Trojuholník 6 24 28
Trojuholník 6 24 29
Trojuholník 6 25 25
Trojuholník 6 25 26
Trojuholník 6 25 27
Trojuholník 6 25 28
Trojuholník 6 25 29
Trojuholník 6 25 30
Trojuholník 6 26 26
Trojuholník 6 26 27
Trojuholník 6 26 28
Trojuholník 6 26 29
Trojuholník 6 26 30
Trojuholník 6 27 27
Trojuholník 6 27 28
Trojuholník 6 27 29
Trojuholník 6 27 30
Trojuholník 6 28 28
Trojuholník 6 28 29
Trojuholník 6 28 30
Trojuholník 6 29 29
Trojuholník 6 29 30
Trojuholník 6 30 30
Trojuholník 7 7 7
Trojuholník 7 7 8
Trojuholník 7 7 9
Trojuholník 7 7 10
Trojuholník 7 7 11
Trojuholník 7 7 12
Trojuholník 7 7 13
Trojuholník 7 8 8
Trojuholník 7 8 9
Trojuholník 7 8 10
Trojuholník 7 8 11
Trojuholník 7 8 12
Trojuholník 7 8 13
Trojuholník 7 8 14
Trojuholník 7 9 9
Trojuholník 7 9 10
Trojuholník 7 9 11
Trojuholník 7 9 12
Trojuholník 7 9 13
Trojuholník 7 9 14
Trojuholník 7 9 15
Trojuholník 7 10 10
Trojuholník 7 10 11
Trojuholník 7 10 12
Trojuholník 7 10 13
Trojuholník 7 10 14
Trojuholník 7 10 15
Trojuholník 7 10 16
Trojuholník 7 11 11
Trojuholník 7 11 12
Trojuholník 7 11 13
Trojuholník 7 11 14
Trojuholník 7 11 15
Trojuholník 7 11 16
Trojuholník 7 11 17
Trojuholník 7 12 12
Trojuholník 7 12 13
Trojuholník 7 12 14
Trojuholník 7 12 15
Trojuholník 7 12 16
Trojuholník 7 12 17
Trojuholník 7 12 18
Trojuholník 7 13 13
Trojuholník 7 13 14
Trojuholník 7 13 15
Trojuholník 7 13 16
Trojuholník 7 13 17
Trojuholník 7 13 18
Trojuholník 7 13 19
Trojuholník 7 14 14
Trojuholník 7 14 15
Trojuholník 7 14 16
Trojuholník 7 14 17
Trojuholník 7 14 18
Trojuholník 7 14 19
Trojuholník 7 14 20
Trojuholník 7 15 15
Trojuholník 7 15 16
Trojuholník 7 15 17
Trojuholník 7 15 18
Trojuholník 7 15 19
Trojuholník 7 15 20
Trojuholník 7 15 21
Trojuholník 7 16 16
Trojuholník 7 16 17
Trojuholník 7 16 18
Trojuholník 7 16 19
Trojuholník 7 16 20
Trojuholník 7 16 21
Trojuholník 7 16 22
Trojuholník 7 17 17
Trojuholník 7 17 18
Trojuholník 7 17 19
Trojuholník 7 17 20
Trojuholník 7 17 21
Trojuholník 7 17 22
Trojuholník 7 17 23
Trojuholník 7 18 18
Trojuholník 7 18 19
Trojuholník 7 18 20
Trojuholník 7 18 21
Trojuholník 7 18 22
Trojuholník 7 18 23
Trojuholník 7 18 24
Trojuholník 7 19 19
Trojuholník 7 19 20
Trojuholník 7 19 21
Trojuholník 7 19 22
Trojuholník 7 19 23
Trojuholník 7 19 24
Trojuholník 7 19 25
Trojuholník 7 20 20
Trojuholník 7 20 21
Trojuholník 7 20 22
Trojuholník 7 20 23
Trojuholník 7 20 24
Trojuholník 7 20 25
Trojuholník 7 20 26
Trojuholník 7 21 21
Trojuholník 7 21 22
Trojuholník 7 21 23
Trojuholník 7 21 24
Trojuholník 7 21 25
Trojuholník 7 21 26
Trojuholník 7 21 27
Trojuholník 7 22 22
Trojuholník 7 22 23
Trojuholník 7 22 24
Trojuholník 7 22 25
Trojuholník 7 22 26
Trojuholník 7 22 27
Trojuholník 7 22 28
Trojuholník 7 23 23
Trojuholník 7 23 24
Trojuholník 7 23 25
Trojuholník 7 23 26
Trojuholník 7 23 27
Trojuholník 7 23 28
Trojuholník 7 23 29
Trojuholník 7 24 24
Trojuholník 7 24 25
Trojuholník 7 24 26
Trojuholník 7 24 27
Trojuholník 7 24 28
Trojuholník 7 24 29
Trojuholník 7 24 30
Trojuholník 7 25 25
Trojuholník 7 25 26
Trojuholník 7 25 27
Trojuholník 7 25 28
Trojuholník 7 25 29
Trojuholník 7 25 30
Trojuholník 7 26 26
Trojuholník 7 26 27
Trojuholník 7 26 28
Trojuholník 7 26 29
Trojuholník 7 26 30
Trojuholník 7 27 27
Trojuholník 7 27 28
Trojuholník 7 27 29
Trojuholník 7 27 30
Trojuholník 7 28 28
Trojuholník 7 28 29
Trojuholník 7 28 30
Trojuholník 7 29 29
Trojuholník 7 29 30
Trojuholník 7 30 30
Trojuholník 8 8 8
Trojuholník 8 8 9
Trojuholník 8 8 10
Trojuholník 8 8 11
Trojuholník 8 8 12
Trojuholník 8 8 13
Trojuholník 8 8 14
Trojuholník 8 8 15
Trojuholník 8 9 9
Trojuholník 8 9 10
Trojuholník 8 9 11
Trojuholník 8 9 12
Trojuholník 8 9 13
Trojuholník 8 9 14
Trojuholník 8 9 15
Trojuholník 8 9 16
Trojuholník 8 10 10
Trojuholník 8 10 11
Trojuholník 8 10 12
Trojuholník 8 10 13
Trojuholník 8 10 14
Trojuholník 8 10 15
Trojuholník 8 10 16
Trojuholník 8 10 17
Trojuholník 8 11 11
Trojuholník 8 11 12
Trojuholník 8 11 13
Trojuholník 8 11 14
Trojuholník 8 11 15
Trojuholník 8 11 16
Trojuholník 8 11 17
Trojuholník 8 11 18
Trojuholník 8 12 12
Trojuholník 8 12 13
Trojuholník 8 12 14
Trojuholník 8 12 15
Trojuholník 8 12 16
Trojuholník 8 12 17
Trojuholník 8 12 18
Trojuholník 8 12 19
Trojuholník 8 13 13
Trojuholník 8 13 14
Trojuholník 8 13 15
Trojuholník 8 13 16
Trojuholník 8 13 17
Trojuholník 8 13 18
Trojuholník 8 13 19
Trojuholník 8 13 20
Trojuholník 8 14 14
Trojuholník 8 14 15
Trojuholník 8 14 16
Trojuholník 8 14 17
Trojuholník 8 14 18
Trojuholník 8 14 19
Trojuholník 8 14 20
Trojuholník 8 14 21
Trojuholník 8 15 15
Trojuholník 8 15 16
Trojuholník 8 15 17
Trojuholník 8 15 18
Trojuholník 8 15 19
Trojuholník 8 15 20
Trojuholník 8 15 21
Trojuholník 8 15 22
Trojuholník 8 16 16
Trojuholník 8 16 17
Trojuholník 8 16 18
Trojuholník 8 16 19
Trojuholník 8 16 20
Trojuholník 8 16 21
Trojuholník 8 16 22
Trojuholník 8 16 23
Trojuholník 8 17 17
Trojuholník 8 17 18
Trojuholník 8 17 19
Trojuholník 8 17 20
Trojuholník 8 17 21
Trojuholník 8 17 22
Trojuholník 8 17 23
Trojuholník 8 17 24
Trojuholník 8 18 18
Trojuholník 8 18 19
Trojuholník 8 18 20
Trojuholník 8 18 21
Trojuholník 8 18 22
Trojuholník 8 18 23
Trojuholník 8 18 24
Trojuholník 8 18 25
Trojuholník 8 19 19
Trojuholník 8 19 20
Trojuholník 8 19 21
Trojuholník 8 19 22
Trojuholník 8 19 23
Trojuholník 8 19 24
Trojuholník 8 19 25
Trojuholník 8 19 26
Trojuholník 8 20 20
Trojuholník 8 20 21
Trojuholník 8 20 22
Trojuholník 8 20 23
Trojuholník 8 20 24
Trojuholník 8 20 25
Trojuholník 8 20 26
Trojuholník 8 20 27
Trojuholník 8 21 21
Trojuholník 8 21 22
Trojuholník 8 21 23
Trojuholník 8 21 24
Trojuholník 8 21 25
Trojuholník 8 21 26
Trojuholník 8 21 27
Trojuholník 8 21 28
Trojuholník 8 22 22
Trojuholník 8 22 23
Trojuholník 8 22 24
Trojuholník 8 22 25
Trojuholník 8 22 26
Trojuholník 8 22 27
Trojuholník 8 22 28
Trojuholník 8 22 29
Trojuholník 8 23 23
Trojuholník 8 23 24
Trojuholník 8 23 25
Trojuholník 8 23 26
Trojuholník 8 23 27
Trojuholník 8 23 28
Trojuholník 8 23 29
Trojuholník 8 23 30
Trojuholník 8 24 24
Trojuholník 8 24 25
Trojuholník 8 24 26
Trojuholník 8 24 27
Trojuholník 8 24 28
Trojuholník 8 24 29
Trojuholník 8 24 30
Trojuholník 8 25 25
Trojuholník 8 25 26
Trojuholník 8 25 27
Trojuholník 8 25 28
Trojuholník 8 25 29
Trojuholník 8 25 30
Trojuholník 8 26 26
Trojuholník 8 26 27
Trojuholník 8 26 28
Trojuholník 8 26 29
Trojuholník 8 26 30
Trojuholník 8 27 27
Trojuholník 8 27 28
Trojuholník 8 27 29
Trojuholník 8 27 30
Trojuholník 8 28 28
Trojuholník 8 28 29
Trojuholník 8 28 30
Trojuholník 8 29 29
Trojuholník 8 29 30
Trojuholník 8 30 30
Trojuholník 9 9 9
Trojuholník 9 9 10
Trojuholník 9 9 11
Trojuholník 9 9 12
Trojuholník 9 9 13
Trojuholník 9 9 14
Trojuholník 9 9 15
Trojuholník 9 9 16
Trojuholník 9 9 17
Trojuholník 9 10 10
Trojuholník 9 10 11
Trojuholník 9 10 12
Trojuholník 9 10 13
Trojuholník 9 10 14
Trojuholník 9 10 15
Trojuholník 9 10 16
Trojuholník 9 10 17
Trojuholník 9 10 18
Trojuholník 9 11 11
Trojuholník 9 11 12
Trojuholník 9 11 13
Trojuholník 9 11 14
Trojuholník 9 11 15
Trojuholník 9 11 16
Trojuholník 9 11 17
Trojuholník 9 11 18
Trojuholník 9 11 19
Trojuholník 9 12 12
Trojuholník 9 12 13
Trojuholník 9 12 14
Trojuholník 9 12 15
Trojuholník 9 12 16
Trojuholník 9 12 17
Trojuholník 9 12 18
Trojuholník 9 12 19
Trojuholník 9 12 20
Trojuholník 9 13 13
Trojuholník 9 13 14
Trojuholník 9 13 15
Trojuholník 9 13 16
Trojuholník 9 13 17
Trojuholník 9 13 18
Trojuholník 9 13 19
Trojuholník 9 13 20
Trojuholník 9 13 21
Trojuholník 9 14 14
Trojuholník 9 14 15
Trojuholník 9 14 16
Trojuholník 9 14 17
Trojuholník 9 14 18
Trojuholník 9 14 19
Trojuholník 9 14 20
Trojuholník 9 14 21
Trojuholník 9 14 22
Trojuholník 9 15 15
Trojuholník 9 15 16
Trojuholník 9 15 17
Trojuholník 9 15 18
Trojuholník 9 15 19
Trojuholník 9 15 20
Trojuholník 9 15 21
Trojuholník 9 15 22
Trojuholník 9 15 23
Trojuholník 9 16 16
Trojuholník 9 16 17
Trojuholník 9 16 18
Trojuholník 9 16 19
Trojuholník 9 16 20
Trojuholník 9 16 21
Trojuholník 9 16 22
Trojuholník 9 16 23
Trojuholník 9 16 24
Trojuholník 9 17 17
Trojuholník 9 17 18
Trojuholník 9 17 19
Trojuholník 9 17 20
Trojuholník 9 17 21
Trojuholník 9 17 22
Trojuholník 9 17 23
Trojuholník 9 17 24
Trojuholník 9 17 25
Trojuholník 9 18 18
Trojuholník 9 18 19
Trojuholník 9 18 20
Trojuholník 9 18 21
Trojuholník 9 18 22
Trojuholník 9 18 23
Trojuholník 9 18 24
Trojuholník 9 18 25
Trojuholník 9 18 26
Trojuholník 9 19 19
Trojuholník 9 19 20
Trojuholník 9 19 21
Trojuholník 9 19 22
Trojuholník 9 19 23
Trojuholník 9 19 24
Trojuholník 9 19 25
Trojuholník 9 19 26
Trojuholník 9 19 27
Trojuholník 9 20 20
Trojuholník 9 20 21
Trojuholník 9 20 22
Trojuholník 9 20 23
Trojuholník 9 20 24
Trojuholník 9 20 25
Trojuholník 9 20 26
Trojuholník 9 20 27
Trojuholník 9 20 28
Trojuholník 9 21 21
Trojuholník 9 21 22
Trojuholník 9 21 23
Trojuholník 9 21 24
Trojuholník 9 21 25
Trojuholník 9 21 26
Trojuholník 9 21 27
Trojuholník 9 21 28
Trojuholník 9 21 29
Trojuholník 9 22 22
Trojuholník 9 22 23
Trojuholník 9 22 24
Trojuholník 9 22 25
Trojuholník 9 22 26
Trojuholník 9 22 27
Trojuholník 9 22 28
Trojuholník 9 22 29
Trojuholník 9 22 30
Trojuholník 9 23 23
Trojuholník 9 23 24
Trojuholník 9 23 25
Trojuholník 9 23 26
Trojuholník 9 23 27
Trojuholník 9 23 28
Trojuholník 9 23 29
Trojuholník 9 23 30
Trojuholník 9 24 24
Trojuholník 9 24 25
Trojuholník 9 24 26
Trojuholník 9 24 27
Trojuholník 9 24 28
Trojuholník 9 24 29
Trojuholník 9 24 30
Trojuholník 9 25 25
Trojuholník 9 25 26
Trojuholník 9 25 27
Trojuholník 9 25 28
Trojuholník 9 25 29
Trojuholník 9 25 30
Trojuholník 9 26 26
Trojuholník 9 26 27
Trojuholník 9 26 28
Trojuholník 9 26 29
Trojuholník 9 26 30
Trojuholník 9 27 27
Trojuholník 9 27 28
Trojuholník 9 27 29
Trojuholník 9 27 30
Trojuholník 9 28 28
Trojuholník 9 28 29
Trojuholník 9 28 30
Trojuholník 9 29 29
Trojuholník 9 29 30
Trojuholník 9 30 30
Trojuholník 10 10 10
Trojuholník 10 10 11
Trojuholník 10 10 12
Trojuholník 10 10 13
Trojuholník 10 10 14
Trojuholník 10 10 15
Trojuholník 10 10 16
Trojuholník 10 10 17
Trojuholník 10 10 18
Trojuholník 10 10 19
Trojuholník 10 11 11
Trojuholník 10 11 12
Trojuholník 10 11 13
Trojuholník 10 11 14
Trojuholník 10 11 15
Trojuholník 10 11 16
Trojuholník 10 11 17
Trojuholník 10 11 18
Trojuholník 10 11 19
Trojuholník 10 11 20
Trojuholník 10 12 12
Trojuholník 10 12 13
Trojuholník 10 12 14
Trojuholník 10 12 15
Trojuholník 10 12 16
Trojuholník 10 12 17
Trojuholník 10 12 18
Trojuholník 10 12 19
Trojuholník 10 12 20
Trojuholník 10 12 21
Trojuholník 10 13 13
Trojuholník 10 13 14
Trojuholník 10 13 15
Trojuholník 10 13 16
Trojuholník 10 13 17
Trojuholník 10 13 18
Trojuholník 10 13 19
Trojuholník 10 13 20
Trojuholník 10 13 21
Trojuholník 10 13 22
Trojuholník 10 14 14
Trojuholník 10 14 15
Trojuholník 10 14 16
Trojuholník 10 14 17
Trojuholník 10 14 18
Trojuholník 10 14 19
Trojuholník 10 14 20
Trojuholník 10 14 21
Trojuholník 10 14 22
Trojuholník 10 14 23
Trojuholník 10 15 15
Trojuholník 10 15 16
Trojuholník 10 15 17
Trojuholník 10 15 18
Trojuholník 10 15 19
Trojuholník 10 15 20
Trojuholník 10 15 21
Trojuholník 10 15 22
Trojuholník 10 15 23
Trojuholník 10 15 24
Trojuholník 10 16 16
Trojuholník 10 16 17
Trojuholník 10 16 18
Trojuholník 10 16 19
Trojuholník 10 16 20
Trojuholník 10 16 21
Trojuholník 10 16 22
Trojuholník 10 16 23
Trojuholník 10 16 24
Trojuholník 10 16 25
Trojuholník 10 17 17
Trojuholník 10 17 18
Trojuholník 10 17 19
Trojuholník 10 17 20
Trojuholník 10 17 21
Trojuholník 10 17 22
Trojuholník 10 17 23
Trojuholník 10 17 24
Trojuholník 10 17 25
Trojuholník 10 17 26
Trojuholník 10 18 18
Trojuholník 10 18 19
Trojuholník 10 18 20
Trojuholník 10 18 21
Trojuholník 10 18 22
Trojuholník 10 18 23
Trojuholník 10 18 24
Trojuholník 10 18 25
Trojuholník 10 18 26
Trojuholník 10 18 27
Trojuholník 10 19 19
Trojuholník 10 19 20
Trojuholník 10 19 21
Trojuholník 10 19 22
Trojuholník 10 19 23
Trojuholník 10 19 24
Trojuholník 10 19 25
Trojuholník 10 19 26
Trojuholník 10 19 27
Trojuholník 10 19 28
Trojuholník 10 20 20
Trojuholník 10 20 21
Trojuholník 10 20 22
Trojuholník 10 20 23
Trojuholník 10 20 24
Trojuholník 10 20 25
Trojuholník 10 20 26
Trojuholník 10 20 27
Trojuholník 10 20 28
Trojuholník 10 20 29
Trojuholník 10 21 21
Trojuholník 10 21 22
Trojuholník 10 21 23
Trojuholník 10 21 24
Trojuholník 10 21 25
Trojuholník 10 21 26
Trojuholník 10 21 27
Trojuholník 10 21 28
Trojuholník 10 21 29
Trojuholník 10 21 30
Trojuholník 10 22 22
Trojuholník 10 22 23
Trojuholník 10 22 24
Trojuholník 10 22 25
Trojuholník 10 22 26
Trojuholník 10 22 27
Trojuholník 10 22 28
Trojuholník 10 22 29
Trojuholník 10 22 30
Trojuholník 10 23 23
Trojuholník 10 23 24
Trojuholník 10 23 25
Trojuholník 10 23 26
Trojuholník 10 23 27
Trojuholník 10 23 28
Trojuholník 10 23 29
Trojuholník 10 23 30
Trojuholník 10 24 24
Trojuholník 10 24 25
Trojuholník 10 24 26
Trojuholník 10 24 27
Trojuholník 10 24 28
Trojuholník 10 24 29
Trojuholník 10 24 30
Trojuholník 10 25 25
Trojuholník 10 25 26
Trojuholník 10 25 27
Trojuholník 10 25 28
Trojuholník 10 25 29
Trojuholník 10 25 30
Trojuholník 10 26 26
Trojuholník 10 26 27
Trojuholník 10 26 28
Trojuholník 10 26 29
Trojuholník 10 26 30
Trojuholník 10 27 27
Trojuholník 10 27 28
Trojuholník 10 27 29
Trojuholník 10 27 30
Trojuholník 10 28 28
Trojuholník 10 28 29
Trojuholník 10 28 30
Trojuholník 10 29 29
Trojuholník 10 29 30
Trojuholník 10 30 30
Trojuholník 11 11 11
Trojuholník 11 11 12
Trojuholník 11 11 13
Trojuholník 11 11 14
Trojuholník 11 11 15
Trojuholník 11 11 16
Trojuholník 11 11 17
Trojuholník 11 11 18
Trojuholník 11 11 19
Trojuholník 11 11 20
Trojuholník 11 11 21
Trojuholník 11 12 12
Trojuholník 11 12 13
Trojuholník 11 12 14
Trojuholník 11 12 15
Trojuholník 11 12 16
Trojuholník 11 12 17
Trojuholník 11 12 18
Trojuholník 11 12 19
Trojuholník 11 12 20
Trojuholník 11 12 21
Trojuholník 11 12 22
Trojuholník 11 13 13
Trojuholník 11 13 14
Trojuholník 11 13 15
Trojuholník 11 13 16
Trojuholník 11 13 17
Trojuholník 11 13 18
Trojuholník 11 13 19
Trojuholník 11 13 20
Trojuholník 11 13 21
Trojuholník 11 13 22
Trojuholník 11 13 23
Trojuholník 11 14 14
Trojuholník 11 14 15
Trojuholník 11 14 16
Trojuholník 11 14 17
Trojuholník 11 14 18
Trojuholník 11 14 19
Trojuholník 11 14 20
Trojuholník 11 14 21
Trojuholník 11 14 22
Trojuholník 11 14 23
Trojuholník 11 14 24
Trojuholník 11 15 15
Trojuholník 11 15 16
Trojuholník 11 15 17
Trojuholník 11 15 18
Trojuholník 11 15 19
Trojuholník 11 15 20
Trojuholník 11 15 21
Trojuholník 11 15 22
Trojuholník 11 15 23
Trojuholník 11 15 24
Trojuholník 11 15 25
Trojuholník 11 16 16
Trojuholník 11 16 17
Trojuholník 11 16 18
Trojuholník 11 16 19
Trojuholník 11 16 20
Trojuholník 11 16 21
Trojuholník 11 16 22
Trojuholník 11 16 23
Trojuholník 11 16 24
Trojuholník 11 16 25
Trojuholník 11 16 26
Trojuholník 11 17 17
Trojuholník 11 17 18
Trojuholník 11 17 19
Trojuholník 11 17 20
Trojuholník 11 17 21
Trojuholník 11 17 22
Trojuholník 11 17 23
Trojuholník 11 17 24
Trojuholník 11 17 25
Trojuholník 11 17 26
Trojuholník 11 17 27
Trojuholník 11 18 18
Trojuholník 11 18 19
Trojuholník 11 18 20
Trojuholník 11 18 21
Trojuholník 11 18 22
Trojuholník 11 18 23
Trojuholník 11 18 24
Trojuholník 11 18 25
Trojuholník 11 18 26
Trojuholník 11 18 27
Trojuholník 11 18 28
Trojuholník 11 19 19
Trojuholník 11 19 20
Trojuholník 11 19 21
Trojuholník 11 19 22
Trojuholník 11 19 23
Trojuholník 11 19 24
Trojuholník 11 19 25
Trojuholník 11 19 26
Trojuholník 11 19 27
Trojuholník 11 19 28
Trojuholník 11 19 29
Trojuholník 11 20 20
Trojuholník 11 20 21
Trojuholník 11 20 22
Trojuholník 11 20 23
Trojuholník 11 20 24
Trojuholník 11 20 25
Trojuholník 11 20 26
Trojuholník 11 20 27
Trojuholník 11 20 28
Trojuholník 11 20 29
Trojuholník 11 20 30
Trojuholník 11 21 21
Trojuholník 11 21 22
Trojuholník 11 21 23
Trojuholník 11 21 24
Trojuholník 11 21 25
Trojuholník 11 21 26
Trojuholník 11 21 27
Trojuholník 11 21 28
Trojuholník 11 21 29
Trojuholník 11 21 30
Trojuholník 11 22 22
Trojuholník 11 22 23
Trojuholník 11 22 24
Trojuholník 11 22 25
Trojuholník 11 22 26
Trojuholník 11 22 27
Trojuholník 11 22 28
Trojuholník 11 22 29
Trojuholník 11 22 30
Trojuholník 11 23 23
Trojuholník 11 23 24
Trojuholník 11 23 25
Trojuholník 11 23 26
Trojuholník 11 23 27
Trojuholník 11 23 28
Trojuholník 11 23 29
Trojuholník 11 23 30
Trojuholník 11 24 24
Trojuholník 11 24 25
Trojuholník 11 24 26
Trojuholník 11 24 27
Trojuholník 11 24 28
Trojuholník 11 24 29
Trojuholník 11 24 30
Trojuholník 11 25 25
Trojuholník 11 25 26
Trojuholník 11 25 27
Trojuholník 11 25 28
Trojuholník 11 25 29
Trojuholník 11 25 30
Trojuholník 11 26 26
Trojuholník 11 26 27
Trojuholník 11 26 28
Trojuholník 11 26 29
Trojuholník 11 26 30
Trojuholník 11 27 27
Trojuholník 11 27 28
Trojuholník 11 27 29
Trojuholník 11 27 30
Trojuholník 11 28 28
Trojuholník 11 28 29
Trojuholník 11 28 30
Trojuholník 11 29 29
Trojuholník 11 29 30
Trojuholník 11 30 30
Trojuholník 12 12 12
Trojuholník 12 12 13
Trojuholník 12 12 14
Trojuholník 12 12 15
Trojuholník 12 12 16
Trojuholník 12 12 17
Trojuholník 12 12 18
Trojuholník 12 12 19
Trojuholník 12 12 20
Trojuholník 12 12 21
Trojuholník 12 12 22
Trojuholník 12 12 23
Trojuholník 12 13 13
Trojuholník 12 13 14
Trojuholník 12 13 15
Trojuholník 12 13 16
Trojuholník 12 13 17
Trojuholník 12 13 18
Trojuholník 12 13 19
Trojuholník 12 13 20
Trojuholník 12 13 21
Trojuholník 12 13 22
Trojuholník 12 13 23
Trojuholník 12 13 24
Trojuholník 12 14 14
Trojuholník 12 14 15
Trojuholník 12 14 16
Trojuholník 12 14 17
Trojuholník 12 14 18
Trojuholník 12 14 19
Trojuholník 12 14 20
Trojuholník 12 14 21
Trojuholník 12 14 22
Trojuholník 12 14 23
Trojuholník 12 14 24
Trojuholník 12 14 25
Trojuholník 12 15 15
Trojuholník 12 15 16
Trojuholník 12 15 17
Trojuholník 12 15 18
Trojuholník 12 15 19
Trojuholník 12 15 20
Trojuholník 12 15 21
Trojuholník 12 15 22
Trojuholník 12 15 23
Trojuholník 12 15 24
Trojuholník 12 15 25
Trojuholník 12 15 26
Trojuholník 12 16 16
Trojuholník 12 16 17
Trojuholník 12 16 18
Trojuholník 12 16 19
Trojuholník 12 16 20
Trojuholník 12 16 21
Trojuholník 12 16 22
Trojuholník 12 16 23
Trojuholník 12 16 24
Trojuholník 12 16 25
Trojuholník 12 16 26
Trojuholník 12 16 27
Trojuholník 12 17 17
Trojuholník 12 17 18
Trojuholník 12 17 19
Trojuholník 12 17 20
Trojuholník 12 17 21
Trojuholník 12 17 22
Trojuholník 12 17 23
Trojuholník 12 17 24
Trojuholník 12 17 25
Trojuholník 12 17 26
Trojuholník 12 17 27
Trojuholník 12 17 28
Trojuholník 12 18 18
Trojuholník 12 18 19
Trojuholník 12 18 20
Trojuholník 12 18 21
Trojuholník 12 18 22
Trojuholník 12 18 23
Trojuholník 12 18 24
Trojuholník 12 18 25
Trojuholník 12 18 26
Trojuholník 12 18 27
Trojuholník 12 18 28
Trojuholník 12 18 29
Trojuholník 12 19 19
Trojuholník 12 19 20
Trojuholník 12 19 21
Trojuholník 12 19 22
Trojuholník 12 19 23
Trojuholník 12 19 24
Trojuholník 12 19 25
Trojuholník 12 19 26
Trojuholník 12 19 27
Trojuholník 12 19 28
Trojuholník 12 19 29
Trojuholník 12 19 30
Trojuholník 12 20 20
Trojuholník 12 20 21
Trojuholník 12 20 22
Trojuholník 12 20 23
Trojuholník 12 20 24
Trojuholník 12 20 25
Trojuholník 12 20 26
Trojuholník 12 20 27
Trojuholník 12 20 28
Trojuholník 12 20 29
Trojuholník 12 20 30
Trojuholník 12 21 21
Trojuholník 12 21 22
Trojuholník 12 21 23
Trojuholník 12 21 24
Trojuholník 12 21 25
Trojuholník 12 21 26
Trojuholník 12 21 27
Trojuholník 12 21 28
Trojuholník 12 21 29
Trojuholník 12 21 30
Trojuholník 12 22 22
Trojuholník 12 22 23
Trojuholník 12 22 24
Trojuholník 12 22 25
Trojuholník 12 22 26
Trojuholník 12 22 27
Trojuholník 12 22 28
Trojuholník 12 22 29
Trojuholník 12 22 30
Trojuholník 12 23 23
Trojuholník 12 23 24
Trojuholník 12 23 25
Trojuholník 12 23 26
Trojuholník 12 23 27
Trojuholník 12 23 28
Trojuholník 12 23 29
Trojuholník 12 23 30
Trojuholník 12 24 24
Trojuholník 12 24 25
Trojuholník 12 24 26
Trojuholník 12 24 27
Trojuholník 12 24 28
Trojuholník 12 24 29
Trojuholník 12 24 30
Trojuholník 12 25 25
Trojuholník 12 25 26
Trojuholník 12 25 27
Trojuholník 12 25 28
Trojuholník 12 25 29
Trojuholník 12 25 30
Trojuholník 12 26 26
Trojuholník 12 26 27
Trojuholník 12 26 28
Trojuholník 12 26 29
Trojuholník 12 26 30
Trojuholník 12 27 27
Trojuholník 12 27 28
Trojuholník 12 27 29
Trojuholník 12 27 30
Trojuholník 12 28 28
Trojuholník 12 28 29
Trojuholník 12 28 30
Trojuholník 12 29 29
Trojuholník 12 29 30
Trojuholník 12 30 30
Trojuholník 13 13 13
Trojuholník 13 13 14
Trojuholník 13 13 15
Trojuholník 13 13 16
Trojuholník 13 13 17
Trojuholník 13 13 18
Trojuholník 13 13 19
Trojuholník 13 13 20
Trojuholník 13 13 21
Trojuholník 13 13 22
Trojuholník 13 13 23
Trojuholník 13 13 24
Trojuholník 13 13 25
Trojuholník 13 14 14
Trojuholník 13 14 15
Trojuholník 13 14 16
Trojuholník 13 14 17
Trojuholník 13 14 18
Trojuholník 13 14 19
Trojuholník 13 14 20
Trojuholník 13 14 21
Trojuholník 13 14 22
Trojuholník 13 14 23
Trojuholník 13 14 24
Trojuholník 13 14 25
Trojuholník 13 14 26
Trojuholník 13 15 15
Trojuholník 13 15 16
Trojuholník 13 15 17
Trojuholník 13 15 18
Trojuholník 13 15 19
Trojuholník 13 15 20
Trojuholník 13 15 21
Trojuholník 13 15 22
Trojuholník 13 15 23
Trojuholník 13 15 24
Trojuholník 13 15 25
Trojuholník 13 15 26
Trojuholník 13 15 27
Trojuholník 13 16 16
Trojuholník 13 16 17
Trojuholník 13 16 18
Trojuholník 13 16 19
Trojuholník 13 16 20
Trojuholník 13 16 21
Trojuholník 13 16 22
Trojuholník 13 16 23
Trojuholník 13 16 24
Trojuholník 13 16 25
Trojuholník 13 16 26
Trojuholník 13 16 27
Trojuholník 13 16 28
Trojuholník 13 17 17
Trojuholník 13 17 18
Trojuholník 13 17 19
Trojuholník 13 17 20
Trojuholník 13 17 21
Trojuholník 13 17 22
Trojuholník 13 17 23
Trojuholník 13 17 24
Trojuholník 13 17 25
Trojuholník 13 17 26
Trojuholník 13 17 27
Trojuholník 13 17 28
Trojuholník 13 17 29
Trojuholník 13 18 18
Trojuholník 13 18 19
Trojuholník 13 18 20
Trojuholník 13 18 21
Trojuholník 13 18 22
Trojuholník 13 18 23
Trojuholník 13 18 24
Trojuholník 13 18 25
Trojuholník 13 18 26
Trojuholník 13 18 27
Trojuholník 13 18 28
Trojuholník 13 18 29
Trojuholník 13 18 30
Trojuholník 13 19 19
Trojuholník 13 19 20
Trojuholník 13 19 21
Trojuholník 13 19 22
Trojuholník 13 19 23
Trojuholník 13 19 24
Trojuholník 13 19 25
Trojuholník 13 19 26
Trojuholník 13 19 27
Trojuholník 13 19 28
Trojuholník 13 19 29
Trojuholník 13 19 30
Trojuholník 13 20 20
Trojuholník 13 20 21
Trojuholník 13 20 22
Trojuholník 13 20 23
Trojuholník 13 20 24
Trojuholník 13 20 25
Trojuholník 13 20 26
Trojuholník 13 20 27
Trojuholník 13 20 28
Trojuholník 13 20 29
Trojuholník 13 20 30
Trojuholník 13 21 21
Trojuholník 13 21 22
Trojuholník 13 21 23
Trojuholník 13 21 24
Trojuholník 13 21 25
Trojuholník 13 21 26
Trojuholník 13 21 27
Trojuholník 13 21 28
Trojuholník 13 21 29
Trojuholník 13 21 30
Trojuholník 13 22 22
Trojuholník 13 22 23
Trojuholník 13 22 24
Trojuholník 13 22 25
Trojuholník 13 22 26
Trojuholník 13 22 27
Trojuholník 13 22 28
Trojuholník 13 22 29
Trojuholník 13 22 30
Trojuholník 13 23 23
Trojuholník 13 23 24
Trojuholník 13 23 25
Trojuholník 13 23 26
Trojuholník 13 23 27
Trojuholník 13 23 28
Trojuholník 13 23 29
Trojuholník 13 23 30
Trojuholník 13 24 24
Trojuholník 13 24 25
Trojuholník 13 24 26
Trojuholník 13 24 27
Trojuholník 13 24 28
Trojuholník 13 24 29
Trojuholník 13 24 30
Trojuholník 13 25 25
Trojuholník 13 25 26
Trojuholník 13 25 27
Trojuholník 13 25 28
Trojuholník 13 25 29
Trojuholník 13 25 30
Trojuholník 13 26 26
Trojuholník 13 26 27
Trojuholník 13 26 28
Trojuholník 13 26 29
Trojuholník 13 26 30
Trojuholník 13 27 27
Trojuholník 13 27 28
Trojuholník 13 27 29
Trojuholník 13 27 30
Trojuholník 13 28 28
Trojuholník 13 28 29
Trojuholník 13 28 30
Trojuholník 13 29 29
Trojuholník 13 29 30
Trojuholník 13 30 30
Trojuholník 14 14 14
Trojuholník 14 14 15
Trojuholník 14 14 16
Trojuholník 14 14 17
Trojuholník 14 14 18
Trojuholník 14 14 19
Trojuholník 14 14 20
Trojuholník 14 14 21
Trojuholník 14 14 22
Trojuholník 14 14 23
Trojuholník 14 14 24
Trojuholník 14 14 25
Trojuholník 14 14 26
Trojuholník 14 14 27
Trojuholník 14 15 15
Trojuholník 14 15 16
Trojuholník 14 15 17
Trojuholník 14 15 18
Trojuholník 14 15 19
Trojuholník 14 15 20
Trojuholník 14 15 21
Trojuholník 14 15 22
Trojuholník 14 15 23
Trojuholník 14 15 24
Trojuholník 14 15 25
Trojuholník 14 15 26
Trojuholník 14 15 27
Trojuholník 14 15 28
Trojuholník 14 16 16
Trojuholník 14 16 17
Trojuholník 14 16 18
Trojuholník 14 16 19
Trojuholník 14 16 20
Trojuholník 14 16 21
Trojuholník 14 16 22
Trojuholník 14 16 23
Trojuholník 14 16 24
Trojuholník 14 16 25
Trojuholník 14 16 26
Trojuholník 14 16 27
Trojuholník 14 16 28
Trojuholník 14 16 29
Trojuholník 14 17 17
Trojuholník 14 17 18
Trojuholník 14 17 19
Trojuholník 14 17 20
Trojuholník 14 17 21
Trojuholník 14 17 22
Trojuholník 14 17 23
Trojuholník 14 17 24
Trojuholník 14 17 25
Trojuholník 14 17 26
Trojuholník 14 17 27
Trojuholník 14 17 28
Trojuholník 14 17 29
Trojuholník 14 17 30
Trojuholník 14 18 18
Trojuholník 14 18 19
Trojuholník 14 18 20
Trojuholník 14 18 21
Trojuholník 14 18 22
Trojuholník 14 18 23
Trojuholník 14 18 24
Trojuholník 14 18 25
Trojuholník 14 18 26
Trojuholník 14 18 27
Trojuholník 14 18 28
Trojuholník 14 18 29
Trojuholník 14 18 30
Trojuholník 14 19 19
Trojuholník 14 19 20
Trojuholník 14 19 21
Trojuholník 14 19 22
Trojuholník 14 19 23
Trojuholník 14 19 24
Trojuholník 14 19 25
Trojuholník 14 19 26
Trojuholník 14 19 27
Trojuholník 14 19 28
Trojuholník 14 19 29
Trojuholník 14 19 30
Trojuholník 14 20 20
Trojuholník 14 20 21
Trojuholník 14 20 22
Trojuholník 14 20 23
Trojuholník 14 20 24
Trojuholník 14 20 25
Trojuholník 14 20 26
Trojuholník 14 20 27
Trojuholník 14 20 28
Trojuholník 14 20 29
Trojuholník 14 20 30
Trojuholník 14 21 21
Trojuholník 14 21 22
Trojuholník 14 21 23
Trojuholník 14 21 24
Trojuholník 14 21 25
Trojuholník 14 21 26
Trojuholník 14 21 27
Trojuholník 14 21 28
Trojuholník 14 21 29
Trojuholník 14 21 30
Trojuholník 14 22 22
Trojuholník 14 22 23
Trojuholník 14 22 24
Trojuholník 14 22 25
Trojuholník 14 22 26
Trojuholník 14 22 27
Trojuholník 14 22 28
Trojuholník 14 22 29
Trojuholník 14 22 30
Trojuholník 14 23 23
Trojuholník 14 23 24
Trojuholník 14 23 25
Trojuholník 14 23 26
Trojuholník 14 23 27
Trojuholník 14 23 28
Trojuholník 14 23 29
Trojuholník 14 23 30
Trojuholník 14 24 24
Trojuholník 14 24 25
Trojuholník 14 24 26
Trojuholník 14 24 27
Trojuholník 14 24 28
Trojuholník 14 24 29
Trojuholník 14 24 30
Trojuholník 14 25 25
Trojuholník 14 25 26
Trojuholník 14 25 27
Trojuholník 14 25 28
Trojuholník 14 25 29
Trojuholník 14 25 30
Trojuholník 14 26 26
Trojuholník 14 26 27
Trojuholník 14 26 28
Trojuholník 14 26 29
Trojuholník 14 26 30
Trojuholník 14 27 27
Trojuholník 14 27 28
Trojuholník 14 27 29
Trojuholník 14 27 30
Trojuholník 14 28 28
Trojuholník 14 28 29
Trojuholník 14 28 30
Trojuholník 14 29 29
Trojuholník 14 29 30
Trojuholník 14 30 30
Trojuholník 15 15 15
Trojuholník 15 15 16
Trojuholník 15 15 17
Trojuholník 15 15 18
Trojuholník 15 15 19
Trojuholník 15 15 20
Trojuholník 15 15 21
Trojuholník 15 15 22
Trojuholník 15 15 23
Trojuholník 15 15 24
Trojuholník 15 15 25
Trojuholník 15 15 26
Trojuholník 15 15 27
Trojuholník 15 15 28
Trojuholník 15 15 29
Trojuholník 15 16 16
Trojuholník 15 16 17
Trojuholník 15 16 18
Trojuholník 15 16 19
Trojuholník 15 16 20
Trojuholník 15 16 21
Trojuholník 15 16 22
Trojuholník 15 16 23
Trojuholník 15 16 24
Trojuholník 15 16 25
Trojuholník 15 16 26
Trojuholník 15 16 27
Trojuholník 15 16 28
Trojuholník 15 16 29
Trojuholník 15 16 30
Trojuholník 15 17 17
Trojuholník 15 17 18
Trojuholník 15 17 19
Trojuholník 15 17 20
Trojuholník 15 17 21
Trojuholník 15 17 22
Trojuholník 15 17 23
Trojuholník 15 17 24
Trojuholník 15 17 25
Trojuholník 15 17 26
Trojuholník 15 17 27
Trojuholník 15 17 28
Trojuholník 15 17 29
Trojuholník 15 17 30
Trojuholník 15 18 18
Trojuholník 15 18 19
Trojuholník 15 18 20
Trojuholník 15 18 21
Trojuholník 15 18 22
Trojuholník 15 18 23
Trojuholník 15 18 24
Trojuholník 15 18 25
Trojuholník 15 18 26
Trojuholník 15 18 27
Trojuholník 15 18 28
Trojuholník 15 18 29
Trojuholník 15 18 30
Trojuholník 15 19 19
Trojuholník 15 19 20
Trojuholník 15 19 21
Trojuholník 15 19 22
Trojuholník 15 19 23
Trojuholník 15 19 24
Trojuholník 15 19 25
Trojuholník 15 19 26
Trojuholník 15 19 27
Trojuholník 15 19 28
Trojuholník 15 19 29
Trojuholník 15 19 30
Trojuholník 15 20 20
Trojuholník 15 20 21
Trojuholník 15 20 22
Trojuholník 15 20 23
Trojuholník 15 20 24
Trojuholník 15 20 25
Trojuholník 15 20 26
Trojuholník 15 20 27
Trojuholník 15 20 28
Trojuholník 15 20 29
Trojuholník 15 20 30
Trojuholník 15 21 21
Trojuholník 15 21 22
Trojuholník 15 21 23
Trojuholník 15 21 24
Trojuholník 15 21 25
Trojuholník 15 21 26
Trojuholník 15 21 27
Trojuholník 15 21 28
Trojuholník 15 21 29
Trojuholník 15 21 30
Trojuholník 15 22 22
Trojuholník 15 22 23
Trojuholník 15 22 24
Trojuholník 15 22 25
Trojuholník 15 22 26
Trojuholník 15 22 27
Trojuholník 15 22 28
Trojuholník 15 22 29
Trojuholník 15 22 30
Trojuholník 15 23 23
Trojuholník 15 23 24
Trojuholník 15 23 25
Trojuholník 15 23 26
Trojuholník 15 23 27
Trojuholník 15 23 28
Trojuholník 15 23 29
Trojuholník 15 23 30
Trojuholník 15 24 24
Trojuholník 15 24 25
Trojuholník 15 24 26
Trojuholník 15 24 27
Trojuholník 15 24 28
Trojuholník 15 24 29
Trojuholník 15 24 30
Trojuholník 15 25 25
Trojuholník 15 25 26
Trojuholník 15 25 27
Trojuholník 15 25 28
Trojuholník 15 25 29
Trojuholník 15 25 30
Trojuholník 15 26 26
Trojuholník 15 26 27
Trojuholník 15 26 28
Trojuholník 15 26 29
Trojuholník 15 26 30
Trojuholník 15 27 27
Trojuholník 15 27 28
Trojuholník 15 27 29
Trojuholník 15 27 30
Trojuholník 15 28 28
Trojuholník 15 28 29
Trojuholník 15 28 30
Trojuholník 15 29 29
Trojuholník 15 29 30
Trojuholník 15 30 30
Trojuholník 16 16 16
Trojuholník 16 16 17
Trojuholník 16 16 18
Trojuholník 16 16 19
Trojuholník 16 16 20
Trojuholník 16 16 21
Trojuholník 16 16 22
Trojuholník 16 16 23
Trojuholník 16 16 24
Trojuholník 16 16 25
Trojuholník 16 16 26
Trojuholník 16 16 27
Trojuholník 16 16 28
Trojuholník 16 16 29
Trojuholník 16 16 30
Trojuholník 16 17 17
Trojuholník 16 17 18
Trojuholník 16 17 19
Trojuholník 16 17 20
Trojuholník 16 17 21
Trojuholník 16 17 22
Trojuholník 16 17 23
Trojuholník 16 17 24
Trojuholník 16 17 25
Trojuholník 16 17 26
Trojuholník 16 17 27
Trojuholník 16 17 28
Trojuholník 16 17 29
Trojuholník 16 17 30
Trojuholník 16 18 18
Trojuholník 16 18 19
Trojuholník 16 18 20
Trojuholník 16 18 21
Trojuholník 16 18 22
Trojuholník 16 18 23
Trojuholník 16 18 24
Trojuholník 16 18 25
Trojuholník 16 18 26
Trojuholník 16 18 27
Trojuholník 16 18 28
Trojuholník 16 18 29
Trojuholník 16 18 30
Trojuholník 16 19 19
Trojuholník 16 19 20
Trojuholník 16 19 21
Trojuholník 16 19 22
Trojuholník 16 19 23
Trojuholník 16 19 24
Trojuholník 16 19 25
Trojuholník 16 19 26
Trojuholník 16 19 27
Trojuholník 16 19 28
Trojuholník 16 19 29
Trojuholník 16 19 30
Trojuholník 16 20 20
Trojuholník 16 20 21
Trojuholník 16 20 22
Trojuholník 16 20 23
Trojuholník 16 20 24
Trojuholník 16 20 25
Trojuholník 16 20 26
Trojuholník 16 20 27
Trojuholník 16 20 28
Trojuholník 16 20 29
Trojuholník 16 20 30
Trojuholník 16 21 21
Trojuholník 16 21 22
Trojuholník 16 21 23
Trojuholník 16 21 24
Trojuholník 16 21 25
Trojuholník 16 21 26
Trojuholník 16 21 27
Trojuholník 16 21 28
Trojuholník 16 21 29
Trojuholník 16 21 30
Trojuholník 16 22 22
Trojuholník 16 22 23
Trojuholník 16 22 24
Trojuholník 16 22 25
Trojuholník 16 22 26
Trojuholník 16 22 27
Trojuholník 16 22 28
Trojuholník 16 22 29
Trojuholník 16 22 30
Trojuholník 16 23 23
Trojuholník 16 23 24
Trojuholník 16 23 25
Trojuholník 16 23 26
Trojuholník 16 23 27
Trojuholník 16 23 28
Trojuholník 16 23 29
Trojuholník 16 23 30
Trojuholník 16 24 24
Trojuholník 16 24 25
Trojuholník 16 24 26
Trojuholník 16 24 27
Trojuholník 16 24 28
Trojuholník 16 24 29
Trojuholník 16 24 30
Trojuholník 16 25 25
Trojuholník 16 25 26
Trojuholník 16 25 27
Trojuholník 16 25 28
Trojuholník 16 25 29
Trojuholník 16 25 30
Trojuholník 16 26 26
Trojuholník 16 26 27
Trojuholník 16 26 28
Trojuholník 16 26 29
Trojuholník 16 26 30
Trojuholník 16 27 27
Trojuholník 16 27 28
Trojuholník 16 27 29
Trojuholník 16 27 30
Trojuholník 16 28 28
Trojuholník 16 28 29
Trojuholník 16 28 30
Trojuholník 16 29 29
Trojuholník 16 29 30
Trojuholník 16 30 30
Trojuholník 17 17 17
Trojuholník 17 17 18
Trojuholník 17 17 19
Trojuholník 17 17 20
Trojuholník 17 17 21
Trojuholník 17 17 22
Trojuholník 17 17 23
Trojuholník 17 17 24
Trojuholník 17 17 25
Trojuholník 17 17 26
Trojuholník 17 17 27
Trojuholník 17 17 28
Trojuholník 17 17 29
Trojuholník 17 17 30
Trojuholník 17 18 18
Trojuholník 17 18 19
Trojuholník 17 18 20
Trojuholník 17 18 21
Trojuholník 17 18 22
Trojuholník 17 18 23
Trojuholník 17 18 24
Trojuholník 17 18 25
Trojuholník 17 18 26
Trojuholník 17 18 27
Trojuholník 17 18 28
Trojuholník 17 18 29
Trojuholník 17 18 30
Trojuholník 17 19 19
Trojuholník 17 19 20
Trojuholník 17 19 21
Trojuholník 17 19 22
Trojuholník 17 19 23
Trojuholník 17 19 24
Trojuholník 17 19 25
Trojuholník 17 19 26
Trojuholník 17 19 27
Trojuholník 17 19 28
Trojuholník 17 19 29
Trojuholník 17 19 30
Trojuholník 17 20 20
Trojuholník 17 20 21
Trojuholník 17 20 22
Trojuholník 17 20 23
Trojuholník 17 20 24
Trojuholník 17 20 25
Trojuholník 17 20 26
Trojuholník 17 20 27
Trojuholník 17 20 28
Trojuholník 17 20 29
Trojuholník 17 20 30
Trojuholník 17 21 21
Trojuholník 17 21 22
Trojuholník 17 21 23
Trojuholník 17 21 24
Trojuholník 17 21 25
Trojuholník 17 21 26
Trojuholník 17 21 27
Trojuholník 17 21 28
Trojuholník 17 21 29
Trojuholník 17 21 30
Trojuholník 17 22 22
Trojuholník 17 22 23
Trojuholník 17 22 24
Trojuholník 17 22 25
Trojuholník 17 22 26
Trojuholník 17 22 27
Trojuholník 17 22 28
Trojuholník 17 22 29
Trojuholník 17 22 30
Trojuholník 17 23 23
Trojuholník 17 23 24
Trojuholník 17 23 25
Trojuholník 17 23 26
Trojuholník 17 23 27
Trojuholník 17 23 28
Trojuholník 17 23 29
Trojuholník 17 23 30
Trojuholník 17 24 24
Trojuholník 17 24 25
Trojuholník 17 24 26
Trojuholník 17 24 27
Trojuholník 17 24 28
Trojuholník 17 24 29
Trojuholník 17 24 30
Trojuholník 17 25 25
Trojuholník 17 25 26
Trojuholník 17 25 27
Trojuholník 17 25 28
Trojuholník 17 25 29
Trojuholník 17 25 30
Trojuholník 17 26 26
Trojuholník 17 26 27
Trojuholník 17 26 28
Trojuholník 17 26 29
Trojuholník 17 26 30
Trojuholník 17 27 27
Trojuholník 17 27 28
Trojuholník 17 27 29
Trojuholník 17 27 30
Trojuholník 17 28 28
Trojuholník 17 28 29
Trojuholník 17 28 30
Trojuholník 17 29 29
Trojuholník 17 29 30
Trojuholník 17 30 30
Trojuholník 18 18 18
Trojuholník 18 18 19
Trojuholník 18 18 20
Trojuholník 18 18 21
Trojuholník 18 18 22
Trojuholník 18 18 23
Trojuholník 18 18 24
Trojuholník 18 18 25
Trojuholník 18 18 26
Trojuholník 18 18 27
Trojuholník 18 18 28
Trojuholník 18 18 29
Trojuholník 18 18 30
Trojuholník 18 19 19
Trojuholník 18 19 20
Trojuholník 18 19 21
Trojuholník 18 19 22
Trojuholník 18 19 23
Trojuholník 18 19 24
Trojuholník 18 19 25
Trojuholník 18 19 26
Trojuholník 18 19 27
Trojuholník 18 19 28
Trojuholník 18 19 29
Trojuholník 18 19 30
Trojuholník 18 20 20
Trojuholník 18 20 21
Trojuholník 18 20 22
Trojuholník 18 20 23
Trojuholník 18 20 24
Trojuholník 18 20 25
Trojuholník 18 20 26
Trojuholník 18 20 27
Trojuholník 18 20 28
Trojuholník 18 20 29
Trojuholník 18 20 30
Trojuholník 18 21 21
Trojuholník 18 21 22
Trojuholník 18 21 23
Trojuholník 18 21 24
Trojuholník 18 21 25
Trojuholník 18 21 26
Trojuholník 18 21 27
Trojuholník 18 21 28
Trojuholník 18 21 29
Trojuholník 18 21 30
Trojuholník 18 22 22
Trojuholník 18 22 23
Trojuholník 18 22 24
Trojuholník 18 22 25
Trojuholník 18 22 26
Trojuholník 18 22 27
Trojuholník 18 22 28
Trojuholník 18 22 29
Trojuholník 18 22 30
Trojuholník 18 23 23
Trojuholník 18 23 24
Trojuholník 18 23 25
Trojuholník 18 23 26
Trojuholník 18 23 27
Trojuholník 18 23 28
Trojuholník 18 23 29
Trojuholník 18 23 30
Trojuholník 18 24 24
Trojuholník 18 24 25
Trojuholník 18 24 26
Trojuholník 18 24 27
Trojuholník 18 24 28
Trojuholník 18 24 29
Trojuholník 18 24 30
Trojuholník 18 25 25
Trojuholník 18 25 26
Trojuholník 18 25 27
Trojuholník 18 25 28
Trojuholník 18 25 29
Trojuholník 18 25 30
Trojuholník 18 26 26
Trojuholník 18 26 27
Trojuholník 18 26 28
Trojuholník 18 26 29
Trojuholník 18 26 30
Trojuholník 18 27 27
Trojuholník 18 27 28
Trojuholník 18 27 29
Trojuholník 18 27 30
Trojuholník 18 28 28
Trojuholník 18 28 29
Trojuholník 18 28 30
Trojuholník 18 29 29
Trojuholník 18 29 30
Trojuholník 18 30 30
Trojuholník 19 19 19
Trojuholník 19 19 20
Trojuholník 19 19 21
Trojuholník 19 19 22
Trojuholník 19 19 23
Trojuholník 19 19 24
Trojuholník 19 19 25
Trojuholník 19 19 26
Trojuholník 19 19 27
Trojuholník 19 19 28
Trojuholník 19 19 29
Trojuholník 19 19 30
Trojuholník 19 20 20
Trojuholník 19 20 21
Trojuholník 19 20 22
Trojuholník 19 20 23
Trojuholník 19 20 24
Trojuholník 19 20 25
Trojuholník 19 20 26
Trojuholník 19 20 27
Trojuholník 19 20 28
Trojuholník 19 20 29
Trojuholník 19 20 30
Trojuholník 19 21 21
Trojuholník 19 21 22
Trojuholník 19 21 23
Trojuholník 19 21 24
Trojuholník 19 21 25
Trojuholník 19 21 26
Trojuholník 19 21 27
Trojuholník 19 21 28
Trojuholník 19 21 29
Trojuholník 19 21 30
Trojuholník 19 22 22
Trojuholník 19 22 23
Trojuholník 19 22 24
Trojuholník 19 22 25
Trojuholník 19 22 26
Trojuholník 19 22 27
Trojuholník 19 22 28
Trojuholník 19 22 29
Trojuholník 19 22 30
Trojuholník 19 23 23
Trojuholník 19 23 24
Trojuholník 19 23 25
Trojuholník 19 23 26
Trojuholník 19 23 27
Trojuholník 19 23 28
Trojuholník 19 23 29
Trojuholník 19 23 30
Trojuholník 19 24 24
Trojuholník 19 24 25
Trojuholník 19 24 26
Trojuholník 19 24 27
Trojuholník 19 24 28
Trojuholník 19 24 29
Trojuholník 19 24 30
Trojuholník 19 25 25
Trojuholník 19 25 26
Trojuholník 19 25 27
Trojuholník 19 25 28
Trojuholník 19 25 29
Trojuholník 19 25 30
Trojuholník 19 26 26
Trojuholník 19 26 27
Trojuholník 19 26 28
Trojuholník 19 26 29
Trojuholník 19 26 30
Trojuholník 19 27 27
Trojuholník 19 27 28
Trojuholník 19 27 29
Trojuholník 19 27 30
Trojuholník 19 28 28
Trojuholník 19 28 29
Trojuholník 19 28 30
Trojuholník 19 29 29
Trojuholník 19 29 30
Trojuholník 19 30 30
Trojuholník 20 20 20
Trojuholník 20 20 21
Trojuholník 20 20 22
Trojuholník 20 20 23
Trojuholník 20 20 24
Trojuholník 20 20 25
Trojuholník 20 20 26
Trojuholník 20 20 27
Trojuholník 20 20 28
Trojuholník 20 20 29
Trojuholník 20 20 30
Trojuholník 20 21 21
Trojuholník 20 21 22
Trojuholník 20 21 23
Trojuholník 20 21 24
Trojuholník 20 21 25
Trojuholník 20 21 26
Trojuholník 20 21 27
Trojuholník 20 21 28
Trojuholník 20 21 29
Trojuholník 20 21 30
Trojuholník 20 22 22
Trojuholník 20 22 23
Trojuholník 20 22 24
Trojuholník 20 22 25
Trojuholník 20 22 26
Trojuholník 20 22 27
Trojuholník 20 22 28
Trojuholník 20 22 29
Trojuholník 20 22 30
Trojuholník 20 23 23
Trojuholník 20 23 24
Trojuholník 20 23 25
Trojuholník 20 23 26
Trojuholník 20 23 27
Trojuholník 20 23 28
Trojuholník 20 23 29
Trojuholník 20 23 30
Trojuholník 20 24 24
Trojuholník 20 24 25
Trojuholník 20 24 26
Trojuholník 20 24 27
Trojuholník 20 24 28
Trojuholník 20 24 29
Trojuholník 20 24 30
Trojuholník 20 25 25
Trojuholník 20 25 26
Trojuholník 20 25 27
Trojuholník 20 25 28
Trojuholník 20 25 29
Trojuholník 20 25 30
Trojuholník 20 26 26
Trojuholník 20 26 27
Trojuholník 20 26 28
Trojuholník 20 26 29
Trojuholník 20 26 30
Trojuholník 20 27 27
Trojuholník 20 27 28
Trojuholník 20 27 29
Trojuholník 20 27 30
Trojuholník 20 28 28
Trojuholník 20 28 29
Trojuholník 20 28 30
Trojuholník 20 29 29
Trojuholník 20 29 30
Trojuholník 20 30 30
Trojuholník 21 21 21
Trojuholník 21 21 22
Trojuholník 21 21 23
Trojuholník 21 21 24
Trojuholník 21 21 25
Trojuholník 21 21 26
Trojuholník 21 21 27
Trojuholník 21 21 28
Trojuholník 21 21 29
Trojuholník 21 21 30
Trojuholník 21 22 22
Trojuholník 21 22 23
Trojuholník 21 22 24
Trojuholník 21 22 25
Trojuholník 21 22 26
Trojuholník 21 22 27
Trojuholník 21 22 28
Trojuholník 21 22 29
Trojuholník 21 22 30
Trojuholník 21 23 23
Trojuholník 21 23 24
Trojuholník 21 23 25
Trojuholník 21 23 26
Trojuholník 21 23 27
Trojuholník 21 23 28
Trojuholník 21 23 29
Trojuholník 21 23 30
Trojuholník 21 24 24
Trojuholník 21 24 25
Trojuholník 21 24 26
Trojuholník 21 24 27
Trojuholník 21 24 28
Trojuholník 21 24 29
Trojuholník 21 24 30
Trojuholník 21 25 25
Trojuholník 21 25 26
Trojuholník 21 25 27
Trojuholník 21 25 28
Trojuholník 21 25 29
Trojuholník 21 25 30
Trojuholník 21 26 26
Trojuholník 21 26 27
Trojuholník 21 26 28
Trojuholník 21 26 29
Trojuholník 21 26 30
Trojuholník 21 27 27
Trojuholník 21 27 28
Trojuholník 21 27 29
Trojuholník 21 27 30
Trojuholník 21 28 28
Trojuholník 21 28 29
Trojuholník 21 28 30
Trojuholník 21 29 29
Trojuholník 21 29 30
Trojuholník 21 30 30
Trojuholník 22 22 22
Trojuholník 22 22 23
Trojuholník 22 22 24
Trojuholník 22 22 25
Trojuholník 22 22 26
Trojuholník 22 22 27
Trojuholník 22 22 28
Trojuholník 22 22 29
Trojuholník 22 22 30
Trojuholník 22 23 23
Trojuholník 22 23 24
Trojuholník 22 23 25
Trojuholník 22 23 26
Trojuholník 22 23 27
Trojuholník 22 23 28
Trojuholník 22 23 29
Trojuholník 22 23 30
Trojuholník 22 24 24
Trojuholník 22 24 25
Trojuholník 22 24 26
Trojuholník 22 24 27
Trojuholník 22 24 28
Trojuholník 22 24 29
Trojuholník 22 24 30
Trojuholník 22 25 25
Trojuholník 22 25 26
Trojuholník 22 25 27
Trojuholník 22 25 28
Trojuholník 22 25 29
Trojuholník 22 25 30
Trojuholník 22 26 26
Trojuholník 22 26 27
Trojuholník 22 26 28
Trojuholník 22 26 29
Trojuholník 22 26 30
Trojuholník 22 27 27
Trojuholník 22 27 28
Trojuholník 22 27 29
Trojuholník 22 27 30
Trojuholník 22 28 28
Trojuholník 22 28 29
Trojuholník 22 28 30
Trojuholník 22 29 29
Trojuholník 22 29 30
Trojuholník 22 30 30
Trojuholník 23 23 23
Trojuholník 23 23 24
Trojuholník 23 23 25
Trojuholník 23 23 26
Trojuholník 23 23 27
Trojuholník 23 23 28
Trojuholník 23 23 29
Trojuholník 23 23 30
Trojuholník 23 24 24
Trojuholník 23 24 25
Trojuholník 23 24 26
Trojuholník 23 24 27
Trojuholník 23 24 28
Trojuholník 23 24 29
Trojuholník 23 24 30
Trojuholník 23 25 25
Trojuholník 23 25 26
Trojuholník 23 25 27
Trojuholník 23 25 28
Trojuholník 23 25 29
Trojuholník 23 25 30
Trojuholník 23 26 26
Trojuholník 23 26 27
Trojuholník 23 26 28
Trojuholník 23 26 29
Trojuholník 23 26 30
Trojuholník 23 27 27
Trojuholník 23 27 28
Trojuholník 23 27 29
Trojuholník 23 27 30
Trojuholník 23 28 28
Trojuholník 23 28 29
Trojuholník 23 28 30
Trojuholník 23 29 29
Trojuholník 23 29 30
Trojuholník 23 30 30
Trojuholník 24 24 24
Trojuholník 24 24 25
Trojuholník 24 24 26
Trojuholník 24 24 27
Trojuholník 24 24 28
Trojuholník 24 24 29
Trojuholník 24 24 30
Trojuholník 24 25 25
Trojuholník 24 25 26
Trojuholník 24 25 27
Trojuholník 24 25 28
Trojuholník 24 25 29
Trojuholník 24 25 30
Trojuholník 24 26 26
Trojuholník 24 26 27
Trojuholník 24 26 28
Trojuholník 24 26 29
Trojuholník 24 26 30
Trojuholník 24 27 27
Trojuholník 24 27 28
Trojuholník 24 27 29
Trojuholník 24 27 30
Trojuholník 24 28 28
Trojuholník 24 28 29
Trojuholník 24 28 30
Trojuholník 24 29 29
Trojuholník 24 29 30
Trojuholník 24 30 30
Trojuholník 25 25 25
Trojuholník 25 25 26
Trojuholník 25 25 27
Trojuholník 25 25 28
Trojuholník 25 25 29
Trojuholník 25 25 30
Trojuholník 25 26 26
Trojuholník 25 26 27
Trojuholník 25 26 28
Trojuholník 25 26 29
Trojuholník 25 26 30
Trojuholník 25 27 27
Trojuholník 25 27 28
Trojuholník 25 27 29
Trojuholník 25 27 30
Trojuholník 25 28 28
Trojuholník 25 28 29
Trojuholník 25 28 30
Trojuholník 25 29 29
Trojuholník 25 29 30
Trojuholník 25 30 30
Trojuholník 26 26 26
Trojuholník 26 26 27
Trojuholník 26 26 28
Trojuholník 26 26 29
Trojuholník 26 26 30
Trojuholník 26 27 27
Trojuholník 26 27 28
Trojuholník 26 27 29
Trojuholník 26 27 30
Trojuholník 26 28 28
Trojuholník 26 28 29
Trojuholník 26 28 30
Trojuholník 26 29 29
Trojuholník 26 29 30
Trojuholník 26 30 30
Trojuholník 27 27 27
Trojuholník 27 27 28
Trojuholník 27 27 29
Trojuholník 27 27 30
Trojuholník 27 28 28
Trojuholník 27 28 29
Trojuholník 27 28 30
Trojuholník 27 29 29
Trojuholník 27 29 30
Trojuholník 27 30 30
Trojuholník 28 28 28
Trojuholník 28 28 29
Trojuholník 28 28 30
Trojuholník 28 29 29
Trojuholník 28 29 30
Trojuholník 28 30 30
Trojuholník 29 29 29
Trojuholník 29 29 30
Trojuholník 29 30 30
Trojuholník 30 30 30
Δ ta=1 tb=2.5 tc=2 (SSS)
Δ a:b:c=2:3:4 S=2.5 (SSS)
Δ va=220, vb=165 vc=132 (SSS)
Δ o=112 a:b:c = 5:6:5 (SSS)
Δ 60 80 100 (SSS)
Δ a=3 c=6o=120 a=43 (PT)
Δ 5.1 4.1 1.44445 (SSU)
Δ a=3 c=6S=20 A=33 (PT)
Δ 153 90 85.0914 (SSU)
Δ S=12 o=25 (ISO)
Δ 115 90 42.7492 (SSU)
Δ a=3 c=6c=44000 b=135 (PT)
Δ a=10 b=5o = 117 b = 44 (ISO)
Δ 102 60 56.7276 (SSU)
Δ a=3 c=6a=60 c=75 (PT)
Δ 1879.39 1969.62 1000 (USU)
Δ 95920079871437 (SSS)
Δ 335.263 46.6596 332 (USU)
Δ 4.24264 5.09902 2.82843 (SV)
Δ 5.66 4.9017 2.83 (USU)
Δ 130 90 46.535 (SSU)
Δ 135 90 52.7462 (SSU)
Δ s=3400 c=90 a=80 (SSS)
Δ 70.7107 50 50 (USU)
Δ 125 90 71.4325 (SSU)
Δ 130 90 50.3338 (SSU)
Δ a=3 c=6c=208 v=96 (PT)
Δ b=3dm, Beta=60°, gama=72° (SSS)
Δ a=3 c=6a=2,25 B=45 A=45 (PT)
Δ 95 90 13.9396 (SSU)
Δ 114 158 192.838 (SSU)
Δ c=2450 B=18 b=850 (SSS)
Δ 42.4264 42.4264 60 (USU)
Δ a=3 c=6v=9.6 b=17.3 (PT)
Δ 51 110 148.031 (SUS)
Δ b=5,7m, alfa=27°50minut, Beta=39,5° (SSS)
Δ 8.24621 15.6205 12.6491 (SV)
Δ a=10 b=5b=3,9 v=1,85 (ISO)
Δ 0.5286 0.5286 0.5286 (EQ)
Δ 100 90 11.7694 (SSU)
Δ 80 40 89.4427 (SUS)
Δ c=12,5m v=4m a=7,42m (SSS)
Δ a=3 c=6a=607 b=1477 (PT)
Δ 183.6 367.19 318 (SSS)
Δ 2559 2200 1288 (SSS)
Δ 57 100 115.104 (SUS)
Δ c=4,8 a=3,4 A=45 (SSS)
Δ 51 110 148.031 (SUS)
Δ va=220,+vb=165+vc=132 (SSS)
Δ 35 35 60.6218 (SUS)
Δ 11.1167 29.127 35 (USU)
Δ a=3 c=6a=100 b=180 (PT)
Δ 33 44 55 (SSS)
Δ S=20 A=33 (PT)
Δ 4.29 8.58 7.4305 (UUS)
Δ 100 90 15.033 (SSU)
Δ 58.5641 41.411 80 (USU)
Δ a=10 b=5C=90 p=35 (ISO)
Δ 1.7 5.5 5.75674 (SUS)
Δ a=5,64 b=4,917 C=55 (SSS)
Δ 69.4593 136.808 200 (USU)
Δ a=3 c=6a=140 b=140 (PT)
Δ a=3 c=6B=21, b=1360 (PT)
Δ 34 34.9 (SSS)
Δ sqrt(3) sqrt(5) sqrt(8) (SSS)
Δ ma=1 mb=2.5 mc=2 (SSS)
Δ 10.7703 8.24621 2.82843 (SV)
Δ 51 56 77 (SSS)
Δ a=10 b=5b=15.3 o=32.5 (ISO)
Δ A=22 c=740 B=90 (SSS)
Δ 900 636.4 636.4 (SSS)
Δ 35 35 60.6218 (SUS)
Δ S=548 a:b:c=9:15:16 (SSS)
Δ 8.8115 8.8115 13.5 (USU)
Δ 200 190 13.3055 (SSU)
Δ 2150 2075 2969.7 (SUS)
Δ a=4,5 c=5,575 B=90 (SSS)
Δ a=10 b=5C=90 p=399 (ISO)
Δ 0.105391 4.83115 4.83 (USU)
Δ o=120 a=43 (PT)
Δ 130 550 625.22 (SUS)
Δ 105.04 105.04 200.9 (USU)
Δ 193 120.4 227.476 (SUS)
Δ a=1600 C=45 c=1550 (SSS)
Δ 1.7 5.5 5.76 (SSS)
Δ 75 45 60 (SSS)
Δ 170 100 94.5461 (SSU)
Δ 52 81 43 (SSS)
Δ 153 90 85.0914 (SSU)
Δ ta=1+tb=2.5++tc=2 (SSS)
Δ c=1,5 B=20 b=0,786 (SSS)
Δ α=20, β=20, c=10,8 (SSS)
Δ a=3 c=6a=51 c=85 (PT)
Δ a=100 β=1 γ=90 (SSS)
Δ a=3 c=660 80 (PT)
Δ 125 90 55.2077 (SSU)
Δ a=3 c=650 50 (PT)
Δ 91 94 66 (SSS)
Δ 12.4 9.5 18.0164 (SUS)
Δ 115 90 55.5018 (SSU)
Δ 40 36 36 (SSS)
Δ 100 90 25.5051 (SSU)
Δ 385.123 99.6771 372 (USU)
Δ 50 60 80 (SSS)
Δ a=3 c=6a=710 b=572 (PT)
Δ 197 208 299 (SSS)
Δ 120 90 54.8528 (SSU)
Δ 465.874 120.577 450 (USU)
Δ 8.74 3.7 6.62119 (SSU)
Δ 101,5 (SSS)
Δ C=90 p=47 (ISO)
Δ c=40, vc=16, a=48,08 (SSS)