Zoznam predpočítaných a často hľadaných trojuholníkov.

Trojuholník 1 1 1
Trojuholník 1 2 2
Trojuholník 1 3 3
Trojuholník 1 4 4
Trojuholník 1 5 5
Trojuholník 1 6 6
Trojuholník 1 7 7
Trojuholník 1 8 8
Trojuholník 1 9 9
Trojuholník 1 10 10
Trojuholník 1 11 11
Trojuholník 1 12 12
Trojuholník 1 13 13
Trojuholník 1 14 14
Trojuholník 2 2 2
Trojuholník 2 2 3
Trojuholník 2 3 3
Trojuholník 2 3 4
Trojuholník 2 4 4
Trojuholník 2 4 5
Trojuholník 2 5 5
Trojuholník 2 5 6
Trojuholník 2 6 6
Trojuholník 2 6 7
Trojuholník 2 7 7
Trojuholník 2 7 8
Trojuholník 2 8 8
Trojuholník 2 8 9
Trojuholník 2 9 9
Trojuholník 2 9 10
Trojuholník 2 10 10
Trojuholník 2 10 11
Trojuholník 2 11 11
Trojuholník 2 11 12
Trojuholník 2 12 12
Trojuholník 2 12 13
Trojuholník 2 13 13
Trojuholník 2 13 14
Trojuholník 3 3 3
Trojuholník 3 3 4
Trojuholník 3 3 5
Trojuholník 3 4 4
Trojuholník 3 4 5
Trojuholník 3 4 6
Trojuholník 3 5 5
Trojuholník 3 5 6
Trojuholník 3 5 7
Trojuholník 3 6 6
Trojuholník 3 6 7
Trojuholník 3 6 8
Trojuholník 3 7 7
Trojuholník 3 7 8
Trojuholník 3 7 9
Trojuholník 3 8 8
Trojuholník 3 8 9
Trojuholník 3 8 10
Trojuholník 3 9 9
Trojuholník 3 9 10
Trojuholník 3 9 11
Trojuholník 3 10 10
Trojuholník 3 10 11
Trojuholník 3 10 12
Trojuholník 3 11 11
Trojuholník 3 11 12
Trojuholník 3 11 13
Trojuholník 3 12 12
Trojuholník 3 12 13
Trojuholník 3 12 14
Trojuholník 3 13 13
Trojuholník 4 4 4
Trojuholník 4 4 5
Trojuholník 4 4 6
Trojuholník 4 4 7
Trojuholník 4 5 5
Trojuholník 4 5 6
Trojuholník 4 5 7
Trojuholník 4 5 8
Trojuholník 4 6 6
Trojuholník 4 6 7
Trojuholník 4 6 8
Trojuholník 4 6 9
Trojuholník 4 7 7
Trojuholník 4 7 8
Trojuholník 4 7 9
Trojuholník 4 7 10
Trojuholník 4 8 8
Trojuholník 4 8 9
Trojuholník 4 8 10
Trojuholník 4 8 11
Trojuholník 4 9 9
Trojuholník 4 9 10
Trojuholník 4 9 11
Trojuholník 4 9 12
Trojuholník 4 10 10
Trojuholník 4 10 11
Trojuholník 4 10 12
Trojuholník 4 10 13
Trojuholník 4 11 11
Trojuholník 4 11 12
Trojuholník 4 11 13
Trojuholník 4 11 14
Trojuholník 4 12 12
Trojuholník 4 12 13
Trojuholník 5 5 5
Trojuholník 5 5 6
Trojuholník 5 5 7
Trojuholník 5 5 8
Trojuholník 5 5 9
Trojuholník 5 6 6
Trojuholník 5 6 7
Trojuholník 5 6 8
Trojuholník 5 6 9
Trojuholník 5 6 10
Trojuholník 5 7 7
Trojuholník 5 7 8
Trojuholník 5 7 9
Trojuholník 5 7 10
Trojuholník 5 7 11
Trojuholník 5 8 8
Trojuholník 5 8 9
Trojuholník 5 8 10
Trojuholník 5 8 11
Trojuholník 5 8 12
Trojuholník 5 9 9
Trojuholník 5 9 10
Trojuholník 5 9 11
Trojuholník 5 9 12
Trojuholník 5 9 13
Trojuholník 5 10 10
Trojuholník 5 10 11
Trojuholník 5 10 12
Trojuholník 5 10 13
Trojuholník 5 10 14
Trojuholník 5 11 11
Trojuholník 5 11 12
Trojuholník 5 11 13
Trojuholník 5 12 12
Trojuholník 6 6 6
Trojuholník 6 6 7
Trojuholník 6 6 8
Trojuholník 6 6 9
Trojuholník 6 6 10
Trojuholník 6 6 11
Trojuholník 6 7 7
Trojuholník 6 7 8
Trojuholník 6 7 9
Trojuholník 6 7 10
Trojuholník 6 7 11
Trojuholník 6 7 12
Trojuholník 6 8 8
Trojuholník 6 8 9
Trojuholník 6 8 10
Trojuholník 6 8 11
Trojuholník 6 8 12
Trojuholník 6 8 13
Trojuholník 6 9 9
Trojuholník 6 9 10
Trojuholník 6 9 11
Trojuholník 6 9 12
Trojuholník 6 9 13
Trojuholník 6 9 14
Trojuholník 6 10 10
Trojuholník 6 10 11
Trojuholník 6 10 12
Trojuholník 6 10 13
Trojuholník 6 11 11
Trojuholník 6 11 12
Trojuholník 7 7 7
Trojuholník 7 7 8
Trojuholník 7 7 9
Trojuholník 7 7 10
Trojuholník 7 7 11
Trojuholník 7 7 12
Trojuholník 7 7 13
Trojuholník 7 8 8
Trojuholník 7 8 9
Trojuholník 7 8 10
Trojuholník 7 8 11
Trojuholník 7 8 12
Trojuholník 7 8 13
Trojuholník 7 8 14
Trojuholník 7 9 9
Trojuholník 7 9 10
Trojuholník 7 9 11
Trojuholník 7 9 12
Trojuholník 7 9 13
Trojuholník 7 10 10
Trojuholník 7 10 11
Trojuholník 7 10 12
Trojuholník 7 11 11
Trojuholník 8 8 8
Trojuholník 8 8 9
Trojuholník 8 8 10
Trojuholník 8 8 11
Trojuholník 8 8 12
Trojuholník 8 8 13
Trojuholník 8 9 9
Trojuholník 8 9 10
Trojuholník 8 9 11
Trojuholník 8 9 12
Trojuholník 8 10 10
Trojuholník 8 10 11
Trojuholník 9 9 9
Trojuholník 9 9 10
Trojuholník 9 9 11
Trojuholník 9 10 10