Celočíselné Diofantové rovnice


Rovnice majú nasledovné celočíselné riešenia:
(a+b+c+d+3+4)/(4+2)=2
a>0
b>0
c>0
d>0


Počet nájdených riešení: 4
a1=1, b1=1, c1=1, d1=2
a2=1, b2=1, c2=2, d2=1
a3=1, b3=2, c3=1, d3=1
a4=2, b4=1, c4=1, d4=1

Rovnice píšte každú na nový riadok alebo oddelujte bodkočiarkou. Neznáme (premenné) označte jedným písmenom a-z napr. a,b alebo x,y,z apod. Diofantická rovnice (niekedy tiež diofantovská) v matematike je neurčitá polynomiálnej rovnica, ktorá dovoľuje premenlivým mať len hodnoty z odboru celých čísel. Diofantovské problémy majú menej rovníc než neznámych premenných a zahŕňajú nájdenie celých čísel, ktoré sú riešením pre všetky rovnice sústavy.

Príklady diofantových rovníc a problémov:

 ab=12
 5x+7y=144
8x=27y+38
54=ab
90=bc
(((x-1)*2/3-1)*2/3-1)*2/3=y