Celočíselné Diofantové rovnice


Rovnice majú nasledovné celočíselné riešenia:
54=ab
90=bc


Počet nájdených riešení: 6
a1=3, b1=18, c1=5
a2=6, b2=9, c2=10
a3=9, b3=6, c3=15
a4=18, b4=3, c4=30
a5=27, b5=2, c5=45
a6=54, b6=1, c6=90

Rovnice píšte každú na nový riadok alebo oddelujte bodkočiarkou. Neznáme (premenné) označte jedným písmenom a-z napr. a,b alebo x,y,z apod. Diofantická rovnice (niekedy tiež diofantovská) v matematike je neurčitá polynomiálnej rovnica, ktorá dovoľuje premenlivým mať len hodnoty z odboru celých čísel. Diofantovské problémy majú menej rovníc než neznámych premenných a zahŕňajú nájdenie celých čísel, ktoré sú riešením pre všetky rovnice sústavy.

Príklady diofantových rovníc a problémov:

 ab=12
 5x+7y=144
8x=27y+38
54=ab
90=bc
(((x-1)*2/3-1)*2/3-1)*2/3=y