Premena hodín na dni, h na d.

Koeficientom premeny je 1/24; teda 1 hodina = 0.0416666666667 dňa. Inými slovami údaj v h delíme 24 aby sme dostali údaj v d. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 h je koľko d? alebo premeňte h na d. Prepočet h na d.

Výsledok premeny:

1 h = 0 d

1 hodina je 0 dní.


h


Zvoliť iné jednotky (čas)