Premena minút na hodiny, min na h.

Koeficientom premeny je 1/60; teda 1 minúta = 0.0166666666667 hodiny. Inými slovami údaj v min delíme 60 aby sme dostali údaj v h. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 min je koľko h? alebo premeňte min na h. Prepočet min na h.

Výsledok premeny:

1 min = 0.01667 h

1 minúta je 0.01667 hodiny.


min


Zvoliť iné jednotky (čas)