Premena trójskych uncí na kilogramy, Oz na kg.

Koeficientom premeny je 0.0311034768; teda 1 trójska unca = 0.0311034768 kilogramu. Inými slovami údaj v Oz delíme 32.150746568628 aby sme dostali údaj v kg. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 Oz je koľko kg? alebo premeňte Oz na kg. Prepočet Oz na kg.

Výsledok premeny:

1 Oz = 0.0311 kg

1 trójska unca je 0.0311 kilogramu.


Oz


Zvoliť iné jednotky (hmotnosť)