Premena centigramov na gramy, cg na g.

Koeficientom premeny je 0.01; teda 1 centigram = 0.01 gramu. Inými slovami údaj v cg delíme 100 aby sme dostali údaj v g. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 cg je koľko g? alebo premeňte cg na g. Prepočet cg na g.

Výsledok premeny:

1 cg = 0.01 g

1 centigram je 0.01 gramu.


cg


Zvoliť iné jednotky (hmotnosť)