Premena centigramov na miligramy, cg na mg.

Koeficientom premeny je 10; teda 1 centigram = 10 miligramov. Inými slovami údaj v cg násobíme 10 aby sme dostali údaj v mg. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 cg je koľko mg? alebo premeňte cg na mg. Prepočet cg na mg.

Výsledok premeny:

1 cg = 10 mg

1 centigram je 10 miligramov.


cg


Zvoliť iné jednotky (hmotnosť)