Premena dekagramov na gramy, dag na g.

Koeficientom premeny je 10; teda 1 dekagram = 10 gramov. Inými slovami údaj v dag násobíme 10 aby sme dostali údaj v g. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 dag je koľko g? alebo premeňte dag na g. Prepočet dag na g.

Výsledok premeny:

1 dag = 10 g

1 dekagram je 10 gramov.


dag


Zvoliť iné jednotky (hmotnosť)