Premena decigramov na gramy, dg na g.

Koeficientom premeny je 0.1; teda 1 decigram = 0.1 gramu. Inými slovami údaj v dg delíme 10 aby sme dostali údaj v g. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 dg je koľko g? alebo premeňte dg na g. Prepočet dg na g.

Výsledok premeny:

1 dg = 0.1 g

1 decigram je 0.1 gramu.


dg


Zvoliť iné jednotky (hmotnosť)