Premena gramov na trójske unce, g na Oz.

Koeficientom premeny je 0.032150746568628; teda 1 gram = 0.032150746568628 trójskej unce. Inými slovami údaj v g delíme 31.1034768 aby sme dostali údaj v Oz. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 g je koľko Oz? alebo premeňte g na Oz. Prepočet g na Oz.

Výsledok premeny:

1 g = 0.03215 Oz

1 gram je 0.03215 trójskej unce.


g


Zvoliť iné jednotky (hmotnosť)