Premena gramov na centigramy, g na cg.

Koeficientom premeny je 100; teda 1 gram = 100 centigramov. Inými slovami údaj v g násobíme 100 aby sme dostali údaj v cg. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 g je koľko cg? alebo premeňte g na cg. Prepočet g na cg.

Výsledok premeny:

1 g = 100 cg

1 gram je 100 centigramov.


g


Zvoliť iné jednotky (hmotnosť)