Premena kilogramov na trójske unce, kg na Oz.

Koeficientom premeny je 32.1507465686; teda 1 kilogram = 32.1507465686 trójskej unce. Inými slovami údaj v kg násobíme 32.1507465686 aby sme dostali údaj v Oz. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 kg je koľko Oz? alebo premeňte kg na Oz. Prepočet kg na Oz.

Výsledok premeny:

1 kg = 32.15075 Oz

1 kilogram je 32.15075 trójskej unce.


kg


Zvoliť iné jednotky (hmotnosť)