Premena miligramov na centigramy, mg na cg.

Koeficientom premeny je 0.1; teda 1 miligram = 0.1 centigramu. Inými slovami údaj v mg delíme 10 aby sme dostali údaj v cg. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 mg je koľko cg? alebo premeňte mg na cg. Prepočet mg na cg.

Výsledok premeny:

1 mg = 0.1 cg

1 miligram je 0.1 centigramu.


mg


Zvoliť iné jednotky (hmotnosť)