Premena miligramov na decigramy, mg na dg.

Koeficientom premeny je 0.01; teda 1 miligram = 0.01 decigramu. Inými slovami údaj v mg delíme 100 aby sme dostali údaj v dg. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 mg je koľko dg? alebo premeňte mg na dg. Prepočet mg na dg.

Výsledok premeny:

1 mg = 0.01 dg

1 miligram je 0.01 decigramu.


mg


Zvoliť iné jednotky (hmotnosť)