Premena pound na trójske unce, pound na Oz.

Koeficientom premeny je 14.583321437557; teda 1 pound = 14.583321437557 trójskej unce. Inými slovami údaj v pound násobíme 14.583321437557 aby sme dostali údaj v Oz. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 pound je koľko Oz? alebo premeňte pound na Oz. Prepočet pound na Oz.

Výsledok premeny:

1 pound = 14.58332 Oz

1 pound je 14.58332 trójskej unce.


pound


Zvoliť iné jednotky (hmotnosť)