Premena pound na kilogramy, pound na kg.

Koeficientom premeny je 0.453592; teda 1 pound = 0.453592 kilogramu. Inými slovami údaj v pound delíme 2.2046244201838 aby sme dostali údaj v kg. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 pound je koľko kg? alebo premeňte pound na kg. Prepočet pound na kg.

Výsledok premeny:

1 pound = 0.45359 kg

1 pound je 0.45359 kilogramu.


pound


Zvoliť iné jednotky (hmotnosť)