Premena metrických centov na kilogramy, q na kg.

Koeficientom premeny je 100; teda 1 metrický cent = 100 kilogramov. Inými slovami údaj v q násobíme 100 aby sme dostali údaj v kg. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 q je koľko kg? alebo premeňte q na kg. Prepočet q na kg.

Výsledok premeny:

1 q = 100 kg

1 metrický cent je 100 kilogramov.


q


Zvoliť iné jednotky (hmotnosť)