Premena jednotiek hmotnosti

Vložte hmotnosť(váhu) ako číslo a zvoľte jednotky z ktorej a na ktorú sa má premena vykonať.

Výsledok premeny:

1 q = 100000000 mg

1 metrický cent je 100000000 miligramov.


1 q = 10000000 cg

1 metrický cent je 10000000 centigramov.


1 q = 1000000 dg

1 metrický cent je 1000000 decigramov.


1 q = 100000 g

1 metrický cent je 100000 gramov.


1 q = 10000 dag

1 metrický cent je 10000 dekagramov.


1 q = 100 kg

1 metrický cent je 100 kilogramov.


1 q = 0.1 t

1 metrický cent je 0.1 tony.


1 q = 3215.07465686 Oz

1 metrický cent je 3215.07465686 trójskej unce.


1 q = 220.462442 pound

1 metrický cent je 220.462442 pound.
Priame premeny jednotiek: mg na cg; mg na dg; cg na mg; cg na dg; cg na g; dg na mg; dg na cg; dg na g; dg na dag; g na cg; g na dg; g na dag; g na Oz; dag na dg; dag na g; dag na kg; dag na Oz; dag na pound; kg na dag; kg na q; kg na Oz; kg na pound; q na kg; q na t; t na q; Oz na g; Oz na dag; Oz na kg; Oz na pound; pound na dag; pound na kg; pound na Oz;