Premena metrických centov na tony, q na t.

Koeficientom premeny je 0.1; teda 1 metrický cent = 0.1 tony. Inými slovami údaj v q delíme 10 aby sme dostali údaj v t. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 q je koľko t? alebo premeňte q na t. Prepočet q na t.

Výsledok premeny:

1 q = 0.1 t

1 metrický cent je 0.1 tony.


q


Zvoliť iné jednotky (hmotnosť)