Premena ton na metrické centy, t na q.

Koeficientom premeny je 10; teda 1 tona = 10 metrických centov. Inými slovami údaj v t násobíme 10 aby sme dostali údaj v q. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 t je koľko q? alebo premeňte t na q. Prepočet t na q.

Výsledok premeny:

1 t = 10 q

1 tona je 10 metrických centov.


t


Zvoliť iné jednotky (hmotnosť)