Premena árov na metre štvorcové, a na m2.

Koeficientom premeny je 100; teda 1 ár = 100 metrov štvorcových. Inými slovami údaj v a násobíme 100 aby sme dostali údaj v m2. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 60 a je koľko m^2?

a

Výsledok premeny:

1 a = 100 m2

1 ár je 100 metrov štvorcových.Zvoliť iné jednotky (obsah)