Premena ft (stôp) štvorcových na decimetre štvorcové, ft2 na dm2.

Koeficientom premeny je 9.290304; teda 1 ft (stopa) štvorcová = 9.290304 decimetra štvorcového. Inými slovami údaj v ft2 násobíme 9.290304 aby sme dostali údaj v dm2. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 60 ft^2 je koľko dm^2?

ft2

Výsledok premeny:

1 ft2 = 9.2903 dm2

1 ft (stopa) štvorcová je 9.2903 decimetra štvorcového.Zvoliť iné jednotky (obsah)