Premena ft (stôp) štvorcových na metre štvorcové, ft2 na m2.

Koeficientom premeny je 0.09290304; teda 1 ft (stopa) štvorcová = 0.09290304 metra štvorcového. Inými slovami údaj v ft2 delíme 10.76391041671 aby sme dostali údaj v m2. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 60 ft^2 je koľko m^2?

ft2

Výsledok premeny:

1 ft2 = 0.0929 m2

1 ft (stopa) štvorcová je 0.0929 metra štvorcového.Zvoliť iné jednotky (obsah)