Prevod uzlov na metre za sekundu, kt na m/s.

Koeficientom prevody je 0.51444444444444; teda 1 uzol = 0.51444444444444 metra za sekundu. Inými slovami údaj v kt delíme 1.9438444924406 aby sme dostali údaj v m/s. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 80 kt je koľko m/s? alebo premeňte kt na m/s. Prepočet kt na m/s.

kt

Výsledok prevodu:

1 kt = 0.51444 m/s

1 uzol je 0.51444 metra za sekundu.Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)