Prevod uzlov na míle za hodinu, kt na mph.

Koeficientom prevody je 1.150779447584; teda 1 uzol = 1.150779447584 míle za hodinu. Inými slovami údaj v kt násobíme 1.150779447584 aby sme dostali údaj v mph. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 70 kt je koľko mph?

kt

Výsledok prevodu:

1 kt = 1.15078 mph

1 uzol je 1.15078 míle za hodinu.Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)